15 Nisan 2024 Pazartesi
logo

29.09.2015 – GİB TAŞRA TEŞKİLATININ SÜREKLİLİK ARZ EDEN HİZMETLERİNDE ÇALIŞMA USUL...

17.09.2015 tarih 29478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra Teşkilatının Süreklilik Arz eden Hizmetlerinde Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile; vergi...
logo

04.09.2013 – BURSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU

Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunun rotasyon uygulamasına karşı dava açılmıştır.
logo

22.07.2013 – İSTANBUL VALİLİĞİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Saymanlıklarında görev yapan Defterdarlık personelinin gümrük vergilerinin ödenmesi için normal mesai saatleriç dışında çalıştırılmalarına ilişkin dava açılmıştır.
logo

19.07.2013 – GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Danıştay 5. Dairenin 16.05.2013 tarih, E: 2013/108, K: 2013/4014 sayılı dilekçe red kararı uyarınca davanın yenilenmesine, 08.11.2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak...
logo

17.06.2013 – ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın "Güvenlik Önlemleri" konulu yazısı ile personele yaka kartı takılması zorunluluğu getirilmesi uygulamasına ilişkin 17 Nisan 2013 tarihli işlemin yürütmesinin durdurulması...
logo

15.05.2013 – MALİYE BAKANLIĞI

Maliye Bakanlığı bünyesinde Muhakemat Müdürlüğü'nde görev yapan personelin tamamına vekalet ücreti ödenmesi talebiyle yapmış olduğumuz başvurunun reddine dair 20.03.2013 tarih 869.03.01.03 sayılı işlemin iptaline...
logo

06.05.2013 – ADALET BAKANLIĞI

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin 30 uncu maddesinin tamamının iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açılmıştır.
logo

01.04.2013 – DMO

Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. ve 4. maddesinin eksik düzenleme nedeniyle iptali ve yürütmenin...
logo

25.03.2013 – GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Seyahat Kartları" konulu 09.03.2012 tarih ve 026555 sayılı işleminin; yoklama memuru, tahsildar ve vezne memuru kadrolarında görev yapmakta iken veri hazırlama...
logo

09.01.2013 – İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan sendika işyeri temsilcilerimizin haftada 2 saat izin kullanma talebini içeren 13.11.2012 tarih ve 2012/358 sayılı başvurunun reddine dair...