29.09.2015 – GİB TAŞRA TEŞKİLATININ SÜREKLİLİK ARZ EDEN HİZMETLERİNDE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

357

17.09.2015 tarih 29478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Taşra Teşkilatının Süreklilik Arz eden Hizmetlerinde Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile; vergi kayıp ve kaçağın önlenmesi ve tahsilat hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesine yönelik olarak hafta sonu ve resmi tatil günleri dahil yoklama ve benzeri denetim faaliyetleri ile tahsilat işlerinde, 24 saat çalışma esası ile mesai saati dışındaki fazla çalışmalara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.