25.03.2013 – GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

282

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “Seyahat Kartları” konulu 09.03.2012 tarih ve 026555 sayılı işleminin; yoklama memuru, tahsildar ve vezne memuru kadrolarında görev yapmakta iken veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanan personelin aynı işi yürütmeye devam ettiği, aynı işi yapan personel arasında özlük hakkı bakımından bir kısım farklılıklar oluşturulmasının, Anayasa ile güvence altına alınan eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği, eşit işi yapanların eşit ücretle ödüllendirilmesi gerektiği ileri sürülerek iptali için dava açılmıştır.