06.05.2013 – ADALET BAKANLIĞI

136

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’nin 30 uncu maddesinin tamamının iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açılmıştır.