15.05.2013 – MALİYE BAKANLIĞI

313

Maliye Bakanlığı bünyesinde Muhakemat Müdürlüğü’nde görev yapan personelin tamamına vekalet ücreti ödenmesi talebiyle yapmış olduğumuz başvurunun reddine dair 20.03.2013 tarih 869.03.01.03 sayılı işlemin iptaline ilişkin dava açılmıştır.