01.04.2013 – DMO

303

Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. ve 4. maddesinin eksik düzenleme nedeniyle iptali ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin dava açılmıştır.