22.07.2013 – İSTANBUL VALİLİĞİ

320

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük Saymanlıklarında görev yapan Defterdarlık personelinin gümrük vergilerinin ödenmesi için normal mesai saatleriç dışında çalıştırılmalarına ilişkin dava açılmıştır.