7 Ekim 2022 Cuma
logo

14.05.2008 – SATIŞI YAPILMAK ÜZERE MALİYE BAKANLIĞINA DEVREDİLEN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA...

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun 16.05.2007 tarih ve 2007/191 sayılı kararı ile belirlenen ve rayiç bedeli üzerinden satılmak üzere Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel...
logo

16.01.2008 – GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN “SERVİS SORUMLUSU OLARAK GÖREVLENDİRME” İŞLEMİ...

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından "Servis Sorumlusu Olarak Görevlendirme" işlemine ilişkin açtığımız davada işlemin yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.
logo

01.04.2013 – DMO

Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2. ve 4. maddesinin eksik düzenleme nedeniyle iptali ve yürütmenin...
logo

27.09.2010 – SGK YÖNETİM KURULUNUN “MİSAFİRHANE VE SOSYAL TESİSLERİNİN 25 YILLIĞINA...

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından 16.07.2010 tarihinde yapılan toplantıda, Ankara Kavaklıdere Misafirhanesi, İstanbul Beşiktaş Misafirhanesi, İstanbul Üsküdar Misafirhanesi ve İzmir Misafirhanesinin 25 yıllığına...
logo

29.03.2010 – SGK’DA GEÇİCİ GÖREVLENDİRME GENELGESİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK …

5510 sayılı SS-GSS Kanunun geçici 12.maddesi kapsamında Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ çıkarılmış ve kamu personelinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devir...
logo

05.07.2007 – MESAİ DAVALARINI KAZANIYORUZ…

Eski Ankara Vergi Dairesi Başkanı tarafından üyelerimizin mesaiye bıraktırılmaması uygulamasına karşı açtığımız davayı kazandık.
logo

12.12.2012 – SGK

Temmuz ayı ikramiyelerinin personel arasında ayrım gözetmeksizin tüm çalışanlara ödenmesi yönündeki talebimizin davalı idarece zımmen reddine ilişkin işlemin iptali için dava açıldı.
logo

04.09.2013 – BURSA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU

Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunun rotasyon uygulamasına karşı dava açılmıştır.
logo

21.05.2012 – KALKINMAL BAKANLIĞI

Kalkınma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 2 inci maddesinin 2 inci fıkrası, 20 inci maddesinin 4 üncü fıkrası, 7 inci maddesinin...
logo

28.08.2012 – SGK

Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet binasında mesai takip amaçlı kurulan yüz okuma uygulamasının kaldırılmasına yönelik müvekkil sendikanın İstanbul 2 Nolu Şubesinin 08.05.2012 tarih 2012/39...