25 Eylül 2023 Pazartesi
logo

29.03.2010 – SGK’DA GEÇİCİ GÖREVLENDİRME GENELGESİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK …

5510 sayılı SS-GSS Kanunun geçici 12.maddesi kapsamında Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ çıkarılmış ve kamu personelinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devir...
logo

06.05.2009 – DMO PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN BAZI...

Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7. maddesinin 9. bendinin 3. fıkrasının eksik düzenleme nedeniyle iptali, f bendinin 2. alt...
logo

06.05.2013 – ADALET BAKANLIĞI

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin 30 uncu maddesinin tamamının iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açılmıştır.
logo

25.03.2011 – İŞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNE...

18.01.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmeliğin;
logo

15.05.2013 – MALİYE BAKANLIĞI

Maliye Bakanlığı bünyesinde Muhakemat Müdürlüğü'nde görev yapan personelin tamamına vekalet ücreti ödenmesi talebiyle yapmış olduğumuz başvurunun reddine dair 20.03.2013 tarih 869.03.01.03 sayılı işlemin iptaline...
logo

19.07.2013 – GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Danıştay 5. Dairenin 16.05.2013 tarih, E: 2013/108, K: 2013/4014 sayılı dilekçe red kararı uyarınca davanın yenilenmesine, 08.11.2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak...
logo

28.02.2011 – GEÇİCİ PERSONELE YÖNELİK HUKUKSUZLUKLARIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK.

31.12.2010 tarih ve 27802 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/1205 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı...
logo

08.11.2010 – GİB YETKİLİSİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKTI. GİB MÜDÜR YARDIMCILIĞI...

Gelir İdaresi Başkanlığı tüm yargı kararlarına rağmen sözlü sınavlarda ısrar ederek, kariyer ve liyakat ilkelerini görmezden gelmeye ve kadrolaşma yaratmaya devam ediyor.
logo

25.07.2012 – MALİYE BAKANLIĞI

Devlet  Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının c bendinde geçen "35 yaşını doldurmamış olmak" ibaresinin, sözlü sınav düzenlemesine ilişkin 3 üncü...
logo

14.05.2012 – GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında YÖnetmeliğinin "sözlü sınav komisyonu ve görevleri" başlığında düzenlenen 6 ıncı maddesinin tamamının, 4 üncü maddesinde...