09.01.2013 – İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

313

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan sendika işyeri temsilcilerimizin haftada 2 saat izin kullanma talebini içeren 13.11.2012 tarih ve 2012/358 sayılı başvurunun reddine dair 16.11.2012 tarih ve 20535 sayılı işlemin iptali için dava açılmıştır.