25.07.2012 – MALİYE BAKANLIĞI

197

Devlet  Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının c bendinde geçen “35 yaşını doldurmamış olmak” ibaresinin, sözlü sınav düzenlemesine ilişkin 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının d bendinde, 7 inci maddenin 3. ve 4. fıkralarında 10 uncu maddenin 2 inci fıkrasında, 11 inci maddenin 1 inci fıkrasında, 13 üncü maddenin 1 inci fıkrasında geçen “sözlü” ibaresinin, 12 inci maddesinin tamamının, yine yeterlilik sınavını sözlü kısmını düzenleyen 23 üncü maddenin 2 inci fıkrasının 26 ıncı maddesinin 2 inci, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci fıkralarında geçen “sözlü” ibaresinin ve 18 inci maddenin 2 inci fıkrası ile 30 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yere lana “yardımcı hizmetler birimleri” ibaresinin iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açılmıştır.