28.08.2012 – SGK

270

Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet binasında mesai takip amaçlı kurulan yüz okuma uygulamasının kaldırılmasına yönelik müvekkil sendikanın İstanbul 2 Nolu Şubesinin 08.05.2012 tarih 2012/39 sayılı başvurusunun zımmen reddine ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açılmıştır.