27.09.2010 – SGK GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇTIK

270

14.08.2010 Tarih ve 27672 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin Şeflik ve Memurluk sınavlarına girebilmek için getirilen eğitim şartlarının iptali için dava açtık.