07.12.2010 – SGK TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇTIK

242

Genel Merkezimiz tarafından; 01.10.2010 Tarih ve 27716 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları hakkında Yönetmeliğin 6/2 inci maddesinde yer alan sağlık sosyal güvenlik merkezi ibaresinin, 6/3-c bendinin tamamının, 6-3/9 ve 10 uncu bendlerinin tamamının, 7 inci maddenin 4 üncü bendinin, 8 inci maddenin 3 üncü bendinin, 9 uncu maddenin tamamının yönetmeliğin 35 inci maddesinin d bendinde ve 36 ıncı maddenin ç bendinde yer alan “ödüllendirilmesini sağlamak” ibaresinin, Yönetmeliğin 68 inci maddesinin hukuka aykırılık sebebiyle, Yönetmeliğin 63 üncü Maddesinin 1 inci Bendinin İkinci Cümlesinin Eksik Düzenleme Sebebiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay Başkanlığında dava açılmıştır.