29.11.2007 – GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDAKİ; SORUMLU KOORDİNATÖRLÜĞÜ GENELGESİNE KARŞI DAVA AÇTIK.

265

Dava dilekçesi ektedir.