29 Ocak 2023 Pazar

GÖREVİNE İADE EDİLEN KAMU EMEKÇİLERİNİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ÜZERİNE MADDi/MANEVİ TAZMİNAT...

12.01.2023 tarih ve 32071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 30/6/2022 tarihli ve E.: 2018/137, K.: 2022/86 sayılı kararıyla, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu veya...

MÜBAŞİRLERE YAPILAN GİYİM YARDIMININ EŞİTSİZ UYGULANMASINA KARŞI, İŞYERİ TEMSİLCİMİZ ADINA DAVA...

2022 yılında mübaşirlere yapılan giyim yardımının eşitlik ilkesi gözetilmeden ve personel arasında farklı uygulamalara sebebiyet verilecek şekilde uygulanması üzerine Samsun Adliyesinde mübaşir olarak görev...

MEMUR MAAŞ ARTIŞLARINDA, YANLIŞ HESAPLANAN ENFLASYON FARKINI YARGIYA TAŞIDIK!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün "Mali ve Sosyal Haklar” konulu, 04/07/2022 tarih ve 1342135 sayılı, Sıra No: 9...

4/C’DEN 4/B’YE GEÇEN PERSONELE “KIDEM ÜCRETİ ESASINA GÖRE MAAŞ ÖDEMESİ” TALEBİMİZE...

657 sayılı Kanun'un 4/C maddesi kapsamında geçici personel olarak çalışmakta iken, kanuni değişiklik üzerine "sözleşmeli personel" statüsünde geçirilmiş olmakla birlikte anılan statüde de aynı...

TÜİK HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK!

Kamuoyu ile yanıltıcı veriler paylaşan ve gerçek enflasyon rakamlarını açıklamayan TÜİK yöneticileri hakkında Sendikamız tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur. Suç duyurusu dilekçesinde; “İstatistik bilimi ve tabi ki...

MEMUR-SEN’İN TİS MASASINDA UNUTTUĞU TEKNİSYEN KADROSUNDA GÖREV YAPAN YARGI EMEKÇİLERİNİN ADALET...

Memur-Sen'in TİS masasında unuttuğu Teknisyen kadrosunda görev yapan Yargı Emekçilerine İlişkin; 6. Dönem Toplu Sözleşmede verilmeyen Adalet Hizmetleri Tazminatı için dava açtık... Samsun Adliyesi 7....

MAHKEME, SENDİKAMIZI HAKLI BULARAK HUKUK İHLALİNE DUR DEDİ!

Eski dönem Merkez Kadın Sekreterlerimizden Meryem Çağ, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nde memur olarak görev yapmakta iken sendikal faaliyetleri sebebiyle hakkında açılan adli soruşturma...

MEMUR-SEN’İN TİS MASASINDA UNUTTUĞU YARGI EMEKÇİLERİNİN YEMEK, ULAŞIM, ÖZEL HİZMET TAZMİNATI...

“Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme"de enflasyon farkına, özel...

TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN AÇTIĞIMIZ DAVADA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI...

11/05/2021 günlü, 31481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin Sendikamız üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve menfaat ihlalini engellemek amacıyla bazı...

AÇIĞA ALINAN KAMU EMEKÇİLERİNİN GÖREVDE YÜKSELEME SINAVLARINA KATILMASININ ÖNÜNDE ENGEL YOKTUR!

Siirt Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapmakta olan Siirt İl Temsilcimiz Osman YÜZTAŞ, 24.10.2016 tarihinde görevden uzaklaştırılmış, 21.01.2017 tarihinde yapılan görevde yükselme...