21 Eylül 2021 Salı

KAMU EMEKÇİLERİNİN KULLANIMINA TAHSİS EDİLMİŞ SOSYAL TESİSLERDEN ELLERİNİZİ ÇEKİN!

10.07.2021 tarih ve 31537 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 09.07.2021 tarih ve 4264 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kamu Kurumlarının eğitim kampları ve sosyal tesislerinin bulunduğu...
logo

16.03.2018 – VERGİ DAİRESİ MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVINDA UYGULANAN SÖZLÜ SINAVA İLİŞKİN...

Gelir İdaresi Başkanlığı Yönetici Atama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 20-27 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşen Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı kadrolarına atanmak için yapılan sözlü sınavın ve...
logo

05.03.2018 – ANAYASA MAHKEMESİ’NDE DEVAM EDEN MERKEZ/TAŞRA UZMAN AYRIMINA İLİŞKİN DAVAYA...

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından, Merkez Uzmanı/Taşra Uzmanı ayırımına ilişkin kabul edilen kanunun,  07/09/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun...
logo

23.03.2017 – İHRAÇ EDİLEN ÜYEMİZ MUSTAFA SARIKAYA’YA…

İHRAÇ EDİLDİKTEN SONRA EMEKLİLİK HAKKINI KAZANMIŞ OLAN ÜYEMİZ MUSTAFA SARIKAYA'YA EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMIŞ, ANCAK İKRAMİYE VERİLMEMİŞTİR. KONUYA İLİŞKİN SENDİKAMIZCA 23.03.2017 TARİHİNDE ANKARA 15. İDARE...
logo

02.12. 2016 – SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN PERSONELİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN...

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın Personelin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin 17.11.2016 tarih ve 15778953 sayılı makamın olurunun iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması istemli davası Sendikamız tarafından...
logo

11.10.2016 – 672 SAYILI KHK İLE İHRAÇ EDİLEN ÜYELERİMİZİN DAVASI AÇILDI…

1 Eylül 2016 tarih ve 29818 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde...
logo

20.05.2016 – SENDİKAMIZ TARAFINDAN“ADALET BAKANLIĞI ROTASYON YÖNETMELİĞİ”NE DAVA AÇILMIŞTIR…

Bilindiği üzere Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil yönetmeliği, 14 Mayıs 2016 tarihi itibariyle değiştirilerek yazı işleri ve idari işler müdürlerine rotasyon getirilmiştir....