12 Haziran 2024 Çarşamba

MÜLAKATIN İPTALİ İÇİN SENDİKAMIZCA DAVA AÇILDI…

Mülakatın iptali için Sendikamızca dava açıldı... Samsun Adliyesinde Zabıt Katibi olarak görev yapmakta olan üyemiz yazılı sınavda yüksek puan almış olmasına rağmen Adalet Bakanlığı tarafından...

EMEKÇİLERİN HAKLARINI GASPEDEN TASARRUF TEDBİRLERİ GENELGESİ’NE DAVA AÇTIK!

Emekçilerin haklarını gasp eden Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne dava açtık! Emekçilerin haklarını gasp eden Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'nin iptali talebiyle Sendikamız tarafından Danıştay'da dava açılmıştır. Kazanılmış haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz!  

SGK BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNE YAPILACAK EK ÖDEMENİN FİİLİ ÇALIŞMAYA...

SGK bünyesinde görev yapan sağlık personeline yapılacak ek ödemenin fiili çalışmaya bağlanmasına ilişkin düzenlemenin iptali için dava açtık. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 05.10.2023 tarihli 205 sayılı...

İHRAÇ ÜYELERİMİZİN, İHRAÇ OLDUĞU DÖNEMLERDEKİ EKONOMİK HAKLARININ ENFLASYON FARKININ HESAPLANARAK ÖDENMESİ...

KHK ile haksız ve hukuksuzca ihraç edilen ve Mahkeme kararı ile göreve dönen üyemiz adına, kamu görevinden ihraç olduğu dönemde mahrum kaldığı ekonomik haklarının...

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASINA...

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde, Genel İdari Hizmetler sınıfında görev yapan  personelin stratejik bir görevi olmamasına rağmen bu personelin yerine getirdiği kamu hizmetinin...

10 EKİM KATLİAMINI PROTESTO ETTİĞİ İÇİN DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA CEZASI VERİLEN...

10 Ekim 2015 tarihinde yaşanan Ankara Gar Katliamı sonrası İzmir’de, katliamı protesto eden konuşmasından dolayı Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilen eski İzmir Şube Başkanımız...

GÖREVİNE İADE EDİLEN KAMU EMEKÇİLERİNİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ÜZERİNE MADDi/MANEVİ TAZMİNAT...

12.01.2023 tarih ve 32071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 30/6/2022 tarihli ve E.: 2018/137, K.: 2022/86 sayılı kararıyla, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu veya...

MÜBAŞİRLERE YAPILAN GİYİM YARDIMININ EŞİTSİZ UYGULANMASINA KARŞI, İŞYERİ TEMSİLCİMİZ ADINA DAVA...

2022 yılında mübaşirlere yapılan giyim yardımının eşitlik ilkesi gözetilmeden ve personel arasında farklı uygulamalara sebebiyet verilecek şekilde uygulanması üzerine Samsun Adliyesinde mübaşir olarak görev...

MEMUR MAAŞ ARTIŞLARINDA, YANLIŞ HESAPLANAN ENFLASYON FARKINI YARGIYA TAŞIDIK!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün "Mali ve Sosyal Haklar” konulu, 04/07/2022 tarih ve 1342135 sayılı, Sıra No: 9...