GÖREVİNE İADE EDİLEN KAMU EMEKÇİLERİNİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ÜZERİNE MADDi/MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA…

635

12.01.2023 tarih ve 32071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 30/6/2022 tarihli ve E.: 2018/137, K.: 2022/86 sayılı kararıyla, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu veya mahkeme kararıyla görevine iade edilenlerin maddi ve manevi zararlarının tazmini için idari ve yargısal yollara başvurma yolu açılmıştır.

Tazminat başvurusu yapacaklar için, başvuruda dikkat edilecek hususlara ilişkin açıklama ve başvuru dilekçesi örneği aşağıdadır.

Maddi ve manevi tazminat davası hakkındaki açıklamalar için tıklayınız…

Manevi tazminat kurum başvuru dilekçesi örneği için tıklayınız….