MEMUR MAAŞ ARTIŞLARINDA, YANLIŞ HESAPLANAN ENFLASYON FARKINI YARGIYA TAŞIDIK!

2789

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü’nün “Mali ve Sosyal Haklar” konulu, 04/07/2022 tarih ve 1342135 sayılı, Sıra No: 9 sayılı Genelgesi ile kamu emekçilerinin Temmuz 2022 tarihinden itibaren uygulanacak zam oranı yanlış bir hesaplama yapılarak %41,69 olacağı ilan edilmiştir.

25.08.2021 tarih 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve halen yürürlükte olan 6. Dönem Toplu Sözleşmesine göre memurlara ve memur emeklilerine toplam %46,96 oranında artış yapılmalıdır.

Toplu Sözleşme hükümlerine uyulmayarak üstelik TÜİK tarafından %42,35 oranında açıklanan enflasyonun dahi altında kalacak şekilde belirlenen (%41,69) memur maaş zammı artışı hukuka aykırıdır.

Bu sebeple de hukuka aykırı işlemin iptali istemiyle Sendikamız tarafından Danıştay 12. Daire 2022/3805 E. sayılı dosya ile yürütmeyi durdurma talepli dava açılmıştır.