EMEKÇİLERİN HAKLARINI GASPEDEN TASARRUF TEDBİRLERİ GENELGESİ’NE DAVA AÇTIK!

43

Emekçilerin haklarını gasp eden Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne dava açtık!

Emekçilerin haklarını gasp eden Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin iptali talebiyle Sendikamız tarafından Danıştay’da dava açılmıştır.
Kazanılmış haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz!