22.12.2022 TARİHLİ KARAR – ENGELLİ ÜYEMİZİN İSTEĞİ DIŞINDA YAPILAN ATAMASINA İLİŞKİN SENDİKAMIZCA AÇILAN DAVA KAZANIMLA SONUÇLANDI!

517

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanlığı’nda şef olarak görev yapmakta iken, isteği dışında Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne atanan, yüzde 50 oranında ortopedik engelli Üyemiz Mithat TOKUR adına, atamanın iptali için sendikamızca açılan davada Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından iptal kararı verilmiştir.

Kararda; “Davalı idarece ihtiyaç durumunun somut olarak ortaya konulamadığı, davacının atandığı yerin fiziki şartlarının engelli bir birey için uygun olmadığına ilişkin iddiaları dikkate alındığında, davalı idarece takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanıldığına ilişkin somut herhangi bir delilin bulunmadığı, idarenin ortopedik engeli nedeniyle koltuk değneği kullanan davacının iş verimliliği açısından durumuna uygun fiziki şartları haiz bir birimde görev yapmasının temin edilmesi ile yükümlü olduğu anlaşıldığından; davacının Ankara Çalışma ve İş kurumu Genel Müdürlüğü’ne atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır” şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

Karar İçin Tıklayınız…