17 Ocak 2022 Pazartesi
logo

13.01.2014 – İMD ÜCRET KAYIPLARINA İLİŞKİN ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ

Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız...
logo

10.01.2014 – SGK / İLK ATANANLAR İÇİN FARK TAZMİNATI

Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız...
logo

10.01.2014 – SGK / ŞEF KADROSUNA GEÇENLER İÇİN EK ÖDEME

Dilekçe İçin Tıklayınız...
logo

10.01.2014 – SGK / TAYİNLE GELENLER İÇİN FARK TAZMİNATI

Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız...
logo

10.01.2014 – SGK / VHKİ KADROSUNA GEÇENLER İÇİN EK ÖDEME

Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız...
logo

10.03.2012 – SGK’YA GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İÇİN ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanunun geçici 12.maddesi kapsamında Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ çıkarılmış ve kamu personelinin Sosyal Güvenlik Kurumuna...
logo

28.02.2011 – MUHASEBE UZMANLIĞI SINAVINA GİREMEYEN ÜYELERİMİZ İÇİN ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ

Bilindiği üzere, Genel Merkezimiz tarafından 13.12.2010 tarihinde, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayımlanan muhasebe uzmanlığı özel sınavı duyurusunun;
logo

16.05.2009 – GELİR UZMANLARININ PARASAL HAK KAYIPLARINA İLİŞKİN DAVA DİLEKÇESİ…

Sendikamızın hukuk bürosu tarafından 14.01.2008 tarihinde yapılan atamalar ile atanmayıp mahkeme kararları ile daha sonra ataması yapılan gelir uzmanlarının parasal hak kayıplarının talebine ilişkin...
logo

10.03.2009 – VHKİ ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ

Üyelerimiz tarafından İdareye yapılacak başvurunun reddi üzerine, İdarenin verdiği cevabın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, örnek dilekçeyle dava açılabilecektir.