2 Şubat 2023 Perşembe

ENGELLİ ÜYEMİZİN İSTEĞİ DIŞINDA YAPILAN ATAMASINA İLİŞKİN SENDİKAMIZCA AÇILAN DAVA KAZANIMLA...

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanlığı’nda şef olarak görev yapmakta iken, isteği dışında Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl...

16.11.2022 – OHAL KOMİSYONU/MAHKEME KARARI İLE GÖREVLERİNE İADE EDİLEN ÜYELERİMİZİN UĞRADIĞI...

KHK ile ihraç edildikten sonra OHAL Komisyonu/Mahkeme kararıyla görevlerine iade edilen üyelerimizden fazla kesilen gelir vergisi haksızlığına karşı açmış olduğumuz davaları kazandık. Karar, örnek teşkil...

16.11.2021 TARİHLİ KARAR – FAZLA KESİLEN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİNİN İADESİ

OHAL Komisyonu kararıyla görevine dönen üyemizden, fazla kesilen gelir vergisi kesintisinin iadesine ilişkin açtığımız davayı kazandık. Yargı Kararı İçin Tıklayınız...  

21.01.2021 TARİHLİ KARAR – SÖZLEŞMELİ ÇALIŞILAN SÜRENİN KADEME İLERLEMESİNE DAHİL EDİLMESİ

Devlet Memurları Kanununun 64. maddesi uyarınca 8 yılda bir verilen kademe ilerlemesi ile ilgili sözleşmeli çalıştığı sürenin kurum tarafından kabul edilmemesine üzerine üyemiz adına...
logo

05.06.2020 TARİHLİ KARAR – MÜBAŞİRLERE GİYİM YARDIMI

Memurlara yapılacak giyim yardımı kapsamında, 2018 yılında mübaşirlere yapılması gereken giyim yardımının ayni veya nakdi olarak yapılmaması nedeniyle Üyemiz adına açılan davada, mahkemecek işlemin...
logo

30.01.2020 TARİHLİ KARAR – EMEKLİ İKRAMİYE HESABINDA DİKKAT ALINMAYAN ASKERLİK BORÇLANMASI

Diyarbakır Şube Yöneticimiz iken 677 sayılı OHAL kararı ile ihraç edilen üyemizin, emekli olması sonrası daha önce askerlik prim ödemesini yaptığı halde, emeklilikte ikramiye...

15.02.2018 TARİHLİ KARAR – MEMURİYETTEN ÇIKARILAN ÜYEMİZE EMEKLİLİK İKRAMİYESİ ÖDENMESİ

Kamu görevinde çıkarılan ve emekli ikramiyesi ödenmeyen üyemizin, emeklilik ikramiyesi ödenmesi talebiyle açtığımız davayı kazandık. Yargı Kararı İçin Tıklayınız...  
logo

04.01.2018 TARİHLİ KARAR – KHK İLE İHRAÇ EDİLEN ÜYEMİZİN EMEKLİ İKRAMİYESİ

İhraç olduktan sonra emekli olan ancak talebine rağmen emekli ikramiyesi tarafına ödenmeyen Üyemiz adına sendikamızca Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 2017/2034 Esas sayılı dosyasında işlemin...
logo

10.05.2016 TARİHLİ KARAR – SGK İKRAMİYE DAVASI

Üyemiz hakkında açılan ikramiye davası kazanımla sonuçlanmıştır. Yargı Kararı İçin Tıklayınız...