KEYFİ OLARAK SÜRGÜN EDİLEN ÖNCEKİ DÖNEM ÇORUM ŞUBE BAŞKANIMIZ ERTUĞRUL ALPER İÇİN ÇORUM VALİLİĞİ ÖNÜNDEYİZ! HUKUKSUZ UYGULAMALARDAN VAZGEÇİN, SÜRGÜNÜ GERİ ALIN!

851

22.11.2016 tarihinde yayımlanan 677 sayılı KHK ile haksız ve hukuksuzca ihraç edilen ve OHAL Komisyonunca ret kararı verilen önceki dönem Çorum Şube Başkanımız Ertuğrul Alper, sendikamızca açılan dava sonucu mahkeme kararıyla görevine iade edilmişti. Ancak, Şube Başkanımızın önceki çalıştığı yer olan Çorum Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde işe başlatılması gerekirken, Çorum Defterdarlığı tarafından yaşamakta olduğu kent merkezinden uzakta bulunan Ortaköy Malmüdürlüğü’ne keyfi olarak ataması yapılmıştır.

26.5.2023 Cuma günü Genel Başkanımız Bahadır Berdicioğlu ve Genel Sekreterimiz Aziz Özkan’ın katılımıyla Çorum Valiliği önünde basın açıklaması yapılmış ve keyfi yapılan sürgün protesto edilerek, haksız uygulamaya karşı hukuki süreci başlatacağımız kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Genel Başkanımız Bahadır BERDİCİOĞLU tarafından yapılan açıklama aşağıdadır:

BASINA VE KAMUOYUNA

Çorum Şube Eski Başkanımız Ertuğrul Alper’in Sürgünü Geri Alınsın!

Değerli Basın Emekçileri, Değerli Mücadele Arkadaşlarım;

Bugün burada 15 Temmuz darbesi bahane edilerek 22.11.2016 tarihinde yayımlanan 677 sayılı KHK ile haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilen ve OHAL Komisyonunca ret kararı verilen Çorum Şube eski Başkanımız Ertuğrul ALPER, sendikamızca yürütülen fiili ve hukuki mücadele sonucunda mahkeme kararı ile görevine iade edilmiştir.

Mahkeme kararı ile haklılığı tescil edilen ve ihraç süresince uğradığı özlük ve ekonomik hakları kendisine iade edilen Şube Başkanımız, mahkeme kararına göre haksız ve hukuksuz yere ihraç edilmeden önceki çalıştığı Çorum Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde işe başlatılması gerekirken, Çorum Defterdarlığı tarafından hizmetin gereği safsatası adı altında yaşamakta bulunduğu kent merkezinden uzakta bulunan Ortaköy Malmüdürlüğü’ne ataması yapılmıştır.

Bizler bugün burada başından beri haksız ve hukuksuz bir şekilde KHK ile ihraç edilen ancak fiili ve hukuki mücadelemiz sonucunda mahkeme kararıyla işe idesi sağlandığı halde, idarenin mahkeme kararına rağmen Şube Başkanımız Ertuğrul ALPER’i görev yerinde işe başlatmayıp, ikametgâhından uzakta bulunan Ortaköy Malmüdürlüğü’ne cezalandırma mahiyetindeki bu keyfi atamasını teşhir etmek üzere toplanmış bulunmaktayız.

Değerli Basın Emekçileri, Değerli Mücadele Arkadaşlarım;

Şube Başkanlığı görevini yürütürken haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilen ve İdare Mahkemesinin kararı ile işe iadesine karar verilen Şube Başkanımız Ertuğrul ALPERİ’in keyfi bir şekilde cezalandırma mahiyetindeki bu atamasını yapanlar bizleri ve mücadele tarihimizi bilmiyorlar, bizler memurun sendika kurmasının hainlikle eş görüldüğü bir süreçte, sendika binalarımızın kapılarına vurulan mühürleri söke söke ve mücadeleyi iş güz-ar yöneticilerin mobbing ve sürgünlerine, işten atma tehditlerine karşı kuruduk ve ilmek ilmek örerek var ettik, bundan sonra da yılmadan mücadele etmeye devam edeceğiz.

Değerli Basın Emekçileri,

Şube Başkanımızı haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edenler ve bu haksızlığa taraf olanlar bugün mahkeme kararına istinaden yüzü kızarması gerekenler, şube başkanımız hakkında haksız ve hukuksuz kararlar vermeye devam etmektedirler. Bu haksız ve hukuksuz uygulamalar, sadece bir hak ihlali değil, bu haksız tayin edilme aynı zamanda, sendikal hak mücadelesi yürütülmesine bir tahammülsüzlük ve sendika faaliyetlerini hakkıyla yürütenlere gözdağı verilmesidir.

Bizler sendikal politika olarak başından beri kamuda liyakati savunduk. Kamusal görevlendirmelerde başta fetullahçı ve benzer yapılanmaların yuvalanmasına, kollanmasına karşı kesintisiz bir şekilde mücadele ettik ve bu mücadelenin ağır bedellerini ödedik. Bugün gelinen yer itibarıyla, kamuda dinci gerici yapılanmalarla birlikte yol yürüyenler ve bu yapılanmalara göz yumanlar mahkeme kararlarına rağmen keyfi uygulamalarına devam etmektedirler.

Bizler Şube Başkanımız Ertuğrul ALPER’in mahkeme kararına rağmen haksız bir şekilde ikametgâhından kilometrelerce uzak bir yere atamasının yapılmasını haklı mücadelemizin bir parçası olarak görüyor ve mücadele arkadaşımızı uygulanan bu zorbalığın karşısında olacağımızı, mücadelemizi daha da büyüterek bu zorbalığa cevap vereceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

Değerli Basın Emekçileri;

Bizler sendikal mücadeleyi bir taraftan kamu emekçilerinin ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve başta kamusal hayat olmak üzere ülkenin demokratikleştirilmesi prensibi üzerine inşa ettik ve bu bakış açısıyla başından beri kamu otoritesinin baskı ve zorbalığına, haksız uygulamalarına karşı fiili ve meşru mücadeleyi geliştirdik. Bugün bu uygulamalara taraf olanlar, bizlerini ekonomik ve demokratik mücadele tarihinde önemsiz özneler olarak yer almış ve bundan sonrada böyle olmaya devam edecektir.

Değerli Basın Emekçileri;

Bizler yürüttüğümüz filli ve meşru mücadeleyi uzun soluklu bir mücadele olarak gördük ve bu süreklilik içinde gerek kamu emekçilerin ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi ve kalıcı kazanımlara dönüşmesiyle birlikte demokrasi mücadelesinin verilmesi gerektiğini ve bu mücadelenin kesintisiz bir şekilde yürütülmesi gerektiğini biliyoruz ve bunun için işyerlerimizden ördüğümüz mücadelemizi her geçen gün bu zorbalığı yenerek ilerleteceğimizi biliyoruz. Başta kamusal yaşamın liyakat esasına göre yeniden yapılandırılması ve ülkenin demokratikleştirilmesi mücadelesinin birlikte yürütülmesi, başta emekçiler olmak üzere toplumun geniş kesimlerine dayatılan baskı ve zorbalığa, yok saymalara karşı bütünlüklü bir mücadeleyi her zamankinden daha fazla yürütmeye devam edeceğiz.

Değerli Basın Emekçileri ve Değerli Mücadele Arkadaşlarım;

Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Başta kamusal alanda örgütlenen cemaatçi yapılanmalar ve bu yapılanmaları görmezden gelenler olmak üzere, dün olduğu gibi bugünde emek ve demokrasi mücadelesi vermeye devam edeceğimizi ve 15 Temmuz darbe girişimi bahane edilerek haksız ve hukuksuz yere işlerinden ve ekmeklerinden yoksun bırakılar yönetici ve üyelerimizin yanında olmaya ve her türlü haksız ve hukuksuz uygulamaya karşı filli ve meşru mücadelemizin hukuki mücadelemizle birlikte yürüteceğimizi, başta üye ve yöneticilerimiz olmak üzere, yetki alanımızda bulunan işyerlerinde yaşanan bütün haksız uygulamaların karşısında olacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz Bunu için yargı kararına rağmen Corum defterdarlığının şube başkanımız Ertuğrul ALPER’i ikametgâhından uzak bulunan Ortaköy Malmüdürlüğü’ne atama adı altında sürgün etmesini protesto ediyoruz ve bu haksız uygulamaya karşı hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz

Değerli Basın Emekçileri;

Bizlerin gerek Kamu Emekçilerine gerekse toplumun mağdurlarına karşı sorumluluğumuz gereği bu mücadeleyi her geçen gün daha da büyüterek sürdüreceğimizi, başta Şube Başkanımız hakkında bu keyfi uygulamayı yapan idareciler olmak üzere, bu baskı ve mobbinge tevessül eden herkesin bilmesini istiyoruz.

Baskılar, sürgünler bizi yıldıramaz!