BES/AR: 4 KİŞİLİK BİR AİLENİN 2022 EKİM AYI AÇLIK SINIRI 8.570 LİRA OLDU!

595

Gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Ekim 2022 için 8 bin 570 lirayı buldu.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı kısacası Yoksulluk Sınırı 27 bin 920 lira, bekâr bir çalışanın Yaşam Maliyeti ise 11 bin 568 lira olmuştur.

Kamuda 10 yıllık sözleşmeli çalışan ve evli, iki çocuklu bir emekçi 7 bin 901 lira ücret ile açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilerek her geçen gün daha da yoksullaştırılıyor.

Yine başka bir örnekle, Kamuda 20 yıllık şef kadrosunda çalışan ve evli, iki çocuklu bir emekçi 11 bin 924 lira ücret ile yoksulluk sınırının üçte biri (1/3) ücret ile yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

4 kişilik bir ailede her birey asgari ücretle çalışsa dahi aldıkları ücret toplamı (22000) yoksulluk sınırının (27920) çok altında kalıyor.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) olarak Kamuda yoksulluk sınırının altında maaş alan emekçi kalmasın derken, her geçen ay açlık sınırının bile altında ücret alan emekçilerin sayıları artıyor.

  • Kamuda Açlık Sınırının Altında Çalışan Emekçiler Var
  • Kamuda Yoksulluk Sınırının Üçte Biri (1/3) Ücret İle Yaşamını Sürdüren Emekçiler Var.
  • Sağlıklı Beslenmenin Maliyeti Günlük 286 Lirayı Buldu
  • Asgari Ücret Açlık Sınırının Çok Altında Bir Ücret
  • Bekâr Bir Kamu Emekçisinin Yaşam Maliyeti En Düşük Memur Maaşının Üzerinde
  • 4 Kişilik Bir Ailede Her Birey Asgari Ücretle Çalışsa Dahi Aldıkları Ücret Yoksulluk Sınırının Çok Altında.