MEMUR-SEN’İN TİS MASASINDA UNUTTUĞU TEKNİSYEN KADROSUNDA GÖREV YAPAN YARGI EMEKÇİLERİNİN ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI İÇİN DAVA AÇTIK!

690

Memur-Sen’in TİS masasında unuttuğu Teknisyen kadrosunda görev yapan Yargı Emekçilerine İlişkin; 6. Dönem Toplu Sözleşmede verilmeyen Adalet Hizmetleri Tazminatı için dava açtık…

Samsun Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde teknisyen kadrosunda olup fiilen mübaşir olarak görev yapan Samsun Şube Başkanımız Yılmaz TULUK, 24.03.2022 tarihli dilekçesi ile İdareye başvurmuş ve dilekçesinde; 6. Dönem Toplu Sözleşmenin 3. kısımda “Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklar” başlıklı 1. bölümünde Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet koluna ilişkin 24. maddesinde “Adalet Hizmetleri Tazminatı” bölümünde yer alan oranların Ankara, İstanbul, İzmir illerinde görev yapanlar için 15 puan, diğer büyükşehirlerde görev yapanlar için 10 puan ve diğer illerde görev yapanlar için 5 puan artırım olacağı şeklinde düzenlendiği ancak bu maddede belirtilen tazminattan teknik hizmetler sınıfının faydalanamadığı ve bu durumun Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiğini ifade etmiş ve toplu sözleşme hükmü nedeniyle yararlanamadığı 10 puanlık tazminat artırımından yararlanma talebinde bulunmuştur.

Şube Başkanımızın talebi zımnen reddedilmiş olup, Sendikamızca Samsun 1. İdare Mahkemesi’nin 2022/588 E. dava açılmıştır.

Gelişmelerden Büro Emekçileri haberdar gedilecektir!