YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANAN HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NI KINIYORUZ: MÜLAKAT EMEK HIRSIZLIĞIDIR! MÜLAKAT DEĞİL LİYAKAT İSTİYORUZ!

742

11 Ocak 2022 Salı günü Genel Merkezimizde düzenlediğimiz basın toplantısında; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda açılacak kurum içi uzmanlık sınavlarında mülakat uygulamasının kaldırılması ve tüm Maliye Emekçilerinin sorun ve taleplerinin çözümü için Bakanlığı duyarlı davranmaya davet ettik.

Genel Başkanımız Bahadır BERDİCİOĞLU tarafından yapılan açıklamanın tamamı aşağıdadır:

BASINA VE KAMUOYUNA

MÜLAKAT DEĞİL LİYAKAT!

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANMIŞTIR!

Değerli Basın Emekçileri;

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kamu kurumlarının gerek idari ve iç işleyiş, gerekse de verilen kamu hizmetinin niteliği ve ulaşılabilir olması yönünden pul, pul döküldüğü bir dönemden geçiyoruz. Her şeyin tek bir kişinin yetkisine bırakılması, liyakatsiz atamalar, TBMM’nin devre dışı bırakılması, kamu kurumlarına güveni de her geçen gün azaltıyor. Kamuya giriş sınavlarından tutun, görevde yükselme sınavlarına hazırlanan gençlerimiz ve mesai arkadaşlarımızın birçoğu sınav süreçlerinin adil olmadığını biliyor. Girilen sınavlarda emek harcayanın değil, arkası güçlü olanın avantaj sağladığı bir seyir AKP tabanında bile rahatsızlık oluşturmaya başladı. Bu süreç nereye kadar böyle gidecek bilinmez. Ancak kurulduğu günden bu yana hak, hukuk, adalet talebinden ödün vermeyen sendikamız artık ayyuka çıkan ve emek hırsızlığına dönüşen mülakat uygulamalarına karşı kim haksızlığa uğrarsa onun yanında durmaya devam edecek.

Değerli Basın Emekçileri;

Son yıllarda yaşanan haksızlıkların ve hukuk tanımazlığın en hazin hikâyesi Hazine ve Maliye Bakanlığı kurum içi uzmanlık sınavı sürecinde yaşanıyor. 9-10 yıldır kurum içi uzmanlık sınavı açmayan Bakanlık sınav açılması talebimizle ilgili bu güne kadar yaptığımız eylemler sonucunda,  talebimize hak verip mağduriyetlerin farkında olduklarını ifade ettikten sonra konunun yasal düzenleme gerektirdiğini sendikaların TBMM üzerinde baskı oluşturması gerektiğini yıllarca farklı düzeylerde yapılan görüşmelerde ifade ettiler.

Değerli Basın Emekçileri;

7-8 yıldır açılmayan/açılamayan kurum içi uzmanlık sınavı nihayet 30 Mayıs 2019 tarihinde TBMM’de grubu bulunan tüm partilerin desteğiyle 7126 sayılı kanuna eklenen geçici madde ile defterdarlık ve gelir uzmanlığı sınavları açılmasına dair bir düzenleme yapıldı. Tabiri caiz ise maliye emekçilerinin 7 yıldır beklediği sınav hakkı 7 dakikada verilmiş oldu.

Asıl sorun ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yapılacak sınavlara ilişkin belirlediği usul ve esasları açıklaması ile ortaya çıktı. Çok güçlü bir meclis iradesini arkasına alan bakanlık açılacak sınavlara ilişkin usul ve esasları bir yıl sonra açıklarken, belirlediği usul ve esaslarda başarı puanını 75’e çıkarmanın yanı sıra, yazılı sınav dışında mülakat koşulu da getirerek sınava girmeye hazırlanan maliye emekçilerini hayal kırıklığına uğratmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemiş olduğu usul ve esaslarla bir yandan süreci kolaylaştırması gerekirken yokuşa sürmüş diğer yandan yetkisini kötüye kullanmıştır.

Değerli Basın Emekçileri;

Kamunun bir bütününde kurum içi görevde yükselme sınavlarında yazılıda başarı 60 puan olarak uygulanırken kurum içi uzmanlık sınavında 75 puana çıkarılmasının kamuoyunun vicdanına bırakırken, mülakat sınavının getirilmesinin ne tür sonuçlar doğuracağını önceki uygulamalardan hepimiz biliyoruz. Daha önce kurumun açtığı 5 kurum içi uzmanlık sınavında başarı puanının 70 ve mülakat koşulunun da olmadığını buradan bir kez daha hatırlatmayı görev biliyoruz.

Değerli Basın Emekçileri;

Sendikamız yıllardır maliye emekçileri arasında fırsat eşitliği ve ücret adaletini mücadelesinde şiar edinmiştir. Mülakat uygulamalarının bir kadrolaşma mekanizmasına dönüştüğünden hareketle her daim liyakati savunmuştur.  Bakanlığın kurum içi uzmanlık sınavlarına ilişkin belirlediği usul ve esaslara ilişkin dava açtığımızı daha önce maliye emekçilerine duyurmuştuk.

Kurumda uzun yıllardır görev yapan, işe alınırken hem KPSS hem kurum yazılı/sözlü sınavlardan geçerek ataması yapılan personelin kurum içinde başka bir kadroya ataması yapılırken yeterliliğinin tespiti için yazılı sınav dışında ayrıca objektif olmayan sözlü sınava girme koşulunun getirilmesinin hukuka uygun bulunmadığı,

Yine çerçeve sınav yönetmeliğinde 60 olarak belirlenen yazılı sınavda başarılı olma şartı, kuruma dışarıdan “açıktan atama” ile alınacak Gelir Uzmanlığı kadrosu için 70 olarak belirlenmişken; dava konusu Usul ve Esaslarda yazılı sınavda başarılı olma şartının mevcut uygulamaların çok üzerinde bir puan olan 75 puan olarak belirlenmesi hakkaniyete ve hukuka uygun bulunmadığı, gerekçesi ile açtığımız davada Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Değerli Basın Emekçileri;

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HUKUKSUZ UYGULAMASINDA ISRAR EDİYOR!

Danıştay’da açtığımız davada haklılığımız hukuk karşısında da tescillenmesine rağmen, Bakanlık yürütmeyi durdurma kararı almamıza rağmen hatasından dönmeyerek yürütmeyi durdurma kararına itiraz yoluna gitmiştir. Yapılacak sınava ilişkin daha önce aynı sınavlarda uygulanan usul ve esaslara göre hareket etmeyerek yanlışında ısrar etmeyi tercih etmiştir. Ülkemizde yargı sisteminin içinde bulunduğu durum herkesin malumu olmakla birlikte sendikamız haklı davasını her platformda savunmaya devam edecektir. Açtığımız dava Danıştay’da devam etmektedir. Özellikle mülakat sınavlarında çalışanlarımızın uğrayacakları mağduriyet karşısında sendika olarak yanlarında olmaya devam edeceğimizi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çalışanlarına yönelik haksız ve hukuksuz uygulamayı her platformda dile getireceğimizi bir kez daha buradan kamuoyu ile paylaşmayı tarihsel bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Bu devran hep böyle gitmeyecek;

Tarihin tozlu sayfaları çevrildikçe, haktan, hukuktan ve demokrasiden yana olanların er yâda geç kazandığı görülecektir.

Geciken adalet, adalet değildir!

Bir kez daha çalışanlarına yabancılaşan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı tüm Maliye Emekçilerinin sorun ve taleplerinin çözümü için duyarlı davranmaya davet ediyoruz!

MERKEZ YÖNETİM KURULU a.

                                                      Bahadır BERDİCİOĞLU

                                                    Genel Başkan