OHAL KOMİSYONU KARARIYLA GÖREVE DÖNEN ÜYEMİZİN, TOPLUSÖZLEŞME PRİMİ ÖDEMESİ VE SENDİKA KESİNTİSİ YAPILMASI TALEBİNE İLİŞKİN AÇTIĞIMIZ DAVAYI KAZANDIK

972

KHK ile ihraç edilen ancak akabinde OHAL Komisyonu kararı ile göreve başlayan üyemiz, İdareden kamu görevinden çıkarıldığı süreci kapsayacak şekilde geriye dönük olarak toplu sözleşme primi ödemesi ve sendika kesintisi yapılmasını talep etmişti.

Üyemizin talebinin reddi üzerine Ankara 2. İdare Mahkemesince açılan davada Mahkemece dava konusu işlemin iptaline karar verildi.

KHK’larla yaratılan hak gasplarının son bulması için mücadeleye devam edeceğiz!

Yarı Kararı İçin Tıklayınız…