SGK GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSUNDA YER ALAN “SÖZLÜ SINAV” DÜZENLEMESİ İÇİN DAVA AÇTIK!

929

24.09.2021 tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Görevde Yükselme Sınav Duyurusunun “SÖZLÜ SINAV” başlıklı 5 inci maddesinin ve dayanağı olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin “Sözlü Sınav” düzenlemelerinin hukuka aykırılık sebebiyle iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay 12. Dairenin 2021/7293 E. Sayılı dosyasında dava açtık.

Sözlü sınav, denetimi neredeyse imkânsız olan ve uygulamada birçok haksızlığı beraberinde getiren objektiflikten uzak bir sınav yöntemi olduğundan acilen bu uygulamadan vazgeçilmelidir.

Mülakat değil liyakat esas alınsın!