SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NUN USULSÜZ YAPTIĞI KESİNTİYE İLİŞKİN AÇTIĞIMIZ DAVAYI KAZANDIK!

215

Emekli ikramiyesine ilişkin açılan davaları kazananlara, Yargı kararı uyarınca yapılması gereken ödemeleri eksik yapan SGK’ya açtığımız davayı kazandık…

Memuriyet görevleri kamu görevinden çıkarılma şeklinde sona eren ve dava yoluyla emekli ikramiyesi ödenmesine karar verilen Kamu Emekilerine yaş sınırına takıldığı gerekçesiyle borç çıkarılmakta ve ikramiyelerinden kesinti yapılarak ödeme yapılmaktaydı.

Büro Emekçileri Sendikası tarafından, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “Mahkeme Kararlarının Uygulanması” konulu 18/02/2019 tarih ve 2750759 sayılı Genel Yazısının iptaline karar verilmesi talebiyle açılan dava da Danıştay 12. Dairenin 2019/2818 E. Sayılı dosyasında; emekli ikramiyesine ilişkin mahkeme kararlarının uygulanmasına yönelik olarak, 2829 sayılı Kanun’a göre daha önce yapılan hizmet birleştirmelerinin iptal edilmesini, emekli aylığı bağlanması için sadece 5434 sayılı Kanun’a tabi hizmetlerin dikkate alınmasını, diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına (Bağ-Kur, SSK gibi) tabi hizmet sürelerinin toplam hizmet süresinden düşülerek, bu sürelerin emeklilik hizmet süresi ve yaş koşulunun tespitinde dikkate alınmamasını, böylece emekli aylığı bağlanması için yaş koşulunu sağlamayanların emekli aylıklarının iptal edilerek, daha önce ödenen emekli aylıklarının borç çıkarılmasını veya ödenecek emekli ikramiyesinden mahsup edilmesini öngören Genel Yazının hukuka ve üst hukuk normlarına uyarlık göstermemesi nedeniyle iptaline karar verilmiştir.

Yargı Kararı İçin Tıklayınız…