5 Temmuz 2021 Pazartesi günü Genel Merkezimizde düzenlediğimiz basın toplantısında Haziran ayı BES tüfe rakamlarını kamuoyuyla paylaştık.

TİS’e giderken, gerçek enflasyon rakamları ve Hükümetin reva gördüğü enflasyon farkına ilişkin Genel Başkanımız Bahadır Berdicioğlu tarafından yapılan açıklama ve Enflasyon araştırmamıza ilişkin sonuçlar aşağıdadır.

 

 

 

 

 

 

BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli Halkımız,

Değerli Basın Emekçileri

Sevgili Mücadele Arkadaşlarım,

2022 ve 2023 yılı Toplu Sözleşme dönemine giderken 2021 yılı ilk altı aylık enflasyon rakamlarının açıklandığı bir günde yine birlikteyiz.

Kamu emekçileri ve emeklilerini kapsayacak olan 2022 ve 2023 yıllarında geçerli ücret ve sosyal ödemelerin belirlenmesi süreci, Ağustos ayında başlıyor.

Yasaya göre en fazla üyeye sahip üç konfederasyon temsilcilerinden oluşan kamu görevlileri sendikaları heyetinde imza yetkisi ise Memur-Sen’e ait.

Milyonların yoksullaşmasında büyük etkisi olan, geçmiş 5 toplu sözleşmeden 4 ünde imzası bulunan, geçen toplu sözleşmeyi de hakem heyetine gönderen yetkili sendika, konfederasyonların toplu sözleşme masasındaki varlığını “çok başlılık” olarak değerlendiriyor, görüşmelere tek başına girmeyi istiyor. Diğer konfederasyonların kamu emekçilerinin taleplerini gündeme getirmesine dahi tahammülleri yok. Kamu emekçilerinin sorun ve taleplerinin gündeme gelmemesi yetkili sendika tarafından adeta toplu sözleşme maddesi haline getirilmiş durumda.

Değerli Halkımız,

Değerli Basın Emekçileri

Sevgili mücadele arkadaşlarım;

2019 yılında danışıklı döğüş ile hakem heyetine başvuran yetkili sendikanın gayretiyle iktidar, 2020 ve 2021 yılı maaş artışını o yılki mevcut enflasyon beklentisine göre yılın ilk altı ayında yüzde 3 ve sonraki altı ayında yüzde 3 olarak belirledi.

Ancak 2020 yıllık enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle yüzde 3’lük zam oranının üzerine enflasyon farkı eklendi ve nihai artış memur maaşlarında yüzde 2021’in ilk altı ayında % 7,36, emekli maaşlarında ise yüzde 8,36 oldu. 2021 yılı ikinci yarısında ise %3 zam oranına ilaveten enflasyon farkı olarak 5,45 eklenip toplamda %8,45 artış olacak.

BES olarak memur ve emekli maaşlarına yapılan bu zam oranlarının gerçek enflasyonun çok altında kaldığını, BES-AR olarak yaptığımız çalışmanın sonucu olarak yıllık enflasyon rakamının %37,03, altı aylık ise %20,01 çıktığını buradan kamuoyuna ilan ediyoruz.

Değerli basın emekçileri;

Resmi enflasyon her ne kadar %17,53 olsa da bir de hissedilen enflasyon var. Bu yılbaşında TÜİK, düşük gelirlilerin hissettiği enflasyonun en düşük yüzde 22 olduğunu söyledi iktidar da bunu kabul ederek 2021 yılı başında asgari ücrete yüzde 21 zam yaptı.

TÜRK-İŞ, Haziran ayında dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırının da 9 bin 332 lira olduğunu duyurdu.

2020 Aralık-2021 Temmuz arasındaki dolar kuru artışı ise %17’dir.

Bazı özel araştırma şirketlerine göre halkın %79’u resmi enflasyon rakamına inanmıyor. Halkın %43’ü ise enflasyon rakamlarının %40’ın üzerinde olduğun yaşayarak görüyor ve buna inanıyor.

İnandırıcılıktan uzak TÜİK rakamlarına göre bile genç üniversite mezunlarının %25’i iş bulamıyor. Yani her 100 üniversite mezunundan 25’i boş geziyor. Pandemi ve ekonomik kriz nedeniyle milyonlarca emekçi işsiz kalırken, milyonlarca esnaf iş yerini açamazken, milyonlarca vatandaşımız açlık ve yoksulluğun pençesinde kıvranırken, mafya siyaset ve kendini gazeteci sayanların rüşvet çarkı günlerce tartışılırken, yine TÜİK, 2021 yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye ekonomisinin yüzde 7,0 büyüdüğünü açıklıyor. 15 Haziran da tüm şube ve temsilciliklerimizle alanlara çıkarak, büyümeden payımızı istiyoruz, ek zam talep ediyoruz şiarı ile eylem ve etkinlikler gerçekleştirdik.

Değerli Mücadele arkadaşlarım;

Merkez Bankasının 57 katılımcıyla gerçekleştirdiği anket de enflasyon için fikir veriyor. Geçen ay yüzde 0,82 olan haziran ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,21’e yükseldi. Bu tahmin, temmuz zammı oranının yüzde 7’nin üzerine çıkabileceğine işaret ediyor. Öte yandan, elektriğe yapılan yüzde 15, konutlarda kullanılan doğalgaza ise yüzde 12’lik zam, 1 Temmuz itibariyle geçerli olduğundan, haziran enflasyonuna etki etmeyecek. Ayrıca sanayi de doğalgaz zammının %20 olması ve Haziran 2021 Yİ-ÜFE yıllık rakamının %42,89 olması da göz önüne alındığında önümüzdeki aylarda bu üretim maliyetlerinin artışının biz tüketicilere de yansıyacağı yadsınamaz bir gerçektir.

Elektrik ve doğalgaz zamlarının yanı sıra Ankara da ekmeğe yapılan %17 civarındaki zammın 1 Temmuz itibariyle geçerli olduğu ve haziran enflasyonuna etki etmeyecek olması CB Hükümeti’nin Kamu Emekçilerine vereceği enflasyon farkını düşük çıkarmanın bir aldatmaca olduğunu buradan halkımıza ilan ediyoruz.

Resmi enflasyona göre bile Haziran enflasyonunun 1,94 olarak açıklanmasıyla, memurların yüzde 3+5,45 olacak şekilde ek yüzde 8,45 enflasyon farkı alacağı netleşmiş oldu. Öte yandan, emeklilerin de şu an için yüzde 8,45’lik zammı da kesinleşti.

Ayrıca CB Hükümetince reva görülen %8,45 enflasyon farkı maaş artışı vergi dilimlerinin de artışıyla Ağustos ayında biz emekçilerden geri alınacağını buradan tüm kamuoyuna ilan ediyoruz.

Değerli Halkımız,

Değerli Basın Emekçileri

Saygıdeğer Kamu Emekçileri,

BES-AR olarak yaptığımız hesaplamalara göre yıllık gerçek enflasyon %37,03; altı aylık ise %20,01 olarak gerçekleşmiştir. İkinci altı ay için verilmesi gereken enflasyon farkı %17,01’dir. İktidardan gerçek enflasyon oranlarında kayıplarımızın karşılanmasını ve önümüzde başlayacak TİS görüşmelerinde bu rakamların üzerine %7 büyümeden refah payımızı istiyoruz.

BES olarak sendikalı, sendikasız tüm kamu emekçilerini insanca yaşamaya yetecek ücret, güvenceli çalışma ve güvenli gelecek için verilecek mücadelede yan yana omuz omuza olmaya çağırıyoruz.

Yaşasın örgütlü mücadelemiz!

Yaşasın BES!

Yaşasın KESK!

 

BES/AR

HAZİRAN AYINDA BES TÜFE

YILLIK GENEL ENFLASYON YÜZDE 37,03

YILLIK GIDA ENFLASYONU

YÜZDE 59,34 

Kamu Emekçileri’nin, enflasyon rakamlarında tüketim sıklıkları da dikkate alınarak hesaplanan “Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması” sonuçlarına göre;

 

 

 

 

 

TÜİK 2021 yılı Haziran ayında TÜFE’de bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 artış gerçekleştiğini açıkladı.

Büro Emekçileri Sendikası “Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması” sonuçlarına göre ise, BES TÜFE bir önceki aya göre %2,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre %20,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,03 artış gerçekleşmiştir.

Hükümetin Kamu Emekçilerine ilk altı ay için reva gördüğü %3 maaş artışı TÜİK’in hesaplamalarına göre bile 2021 yılı Haziran ayı TÜFE rakamı %8,45 ile 5,45 puan gerisinde kalmıştır.

Sendikamızın hesaplamalarına göre ise 2021 yılı ilk altı ayında emekçilerin enflasyonu %20,01 olmuştur.

Yani Kamu Emekçileri 2021 yılının ilk altı ayında ücretlerinde %17,01 oranında enflasyon kaybına uğramıştır.

TÜİK 2021 yılı Haziran enflasyonunu %1,94 açıklarken Büro Emekçileri Sendikası (BES) tarafından açıklanan “Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması” sonuçlarına göre %2,32 olmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu durum Gıda enflasyonunda ise;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜİK 2021 yılı Haziran gıda enflasyonunu %0,88 açıklarken Sendikamız BES tarafından açıklanan “Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması” sonuçlarına göre gıda enflasyonunu %3,40 olmaktadır.

Haziran 2021 de sebzelerin sera ürünlerinden tarla ürünlerine geçerek bollaşması üzerine özellikle Biber, Domates, Salatalık, Patlıcan ve Taze Fasulye gibi ürünlerde %15’e varan fiyat düşüşleri yaşanmıştır. Aylık Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepetin de Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunun ağırlığının %46,02 olmasına rağmen BES TÜFE aylık gıda enflasyonun da artış devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Sendikamız BES tarafından açıklanan Kamu Emekçilerinin Enflasyonu yıllık bazda ise; 2021 yılı Haziran ayında %17,53 olan TÜİK enflasyonun 19,50 puan üzerinde gerçekleşerek %37,03 olmuştur.

Yıllık Gıda Enflasyonu ise;

 

 

 

 

TÜİK rakamlarının 39,35 puan üzerinde tamı tamına %59,34 olmuştur.