15.03.2017 TARİHLİ KARAR – İŞ BIRAKMA EYLEMİNE KATILDIĞI İÇİN AYLIKTAN KESME CEZASI VERİLEN ÜYEMİZ ADINA AÇTIĞIMIZ DAVA

214

12-13 Ekim 2015 tarihli iş bırakma eylemine katıldığı için aylıktan kesme cezası verilen üyemiz adına açılan davada, Mahkemece işlemin iptaline karar verilmiştir.

Yargı Kararı İçin Tıklayınız…