‘NEOLİBERAL POLİTİKALARIN SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE YANSIMALARI’ KONULU PANELİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

101

Sendikamız tarafından, Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 11 Mayıs 2016 çarşamba günü Petrol-İş Ankara Şube’de “Neoliberal Politikaların Sosyal Güvenlik Sistemine Yansımaları” konulu panel/forum gerçekleştirilmiştir. Açılış sunumunu Genel Sekreterimiz Davut Balıkçı, açılış konuşmasını ise Genel Başkanımız Fikret Aslan yapmıştır.
Moderatörlüğünü TTB Merkez Konsey Başkanı Bayazıt İlhan’ın yaptığı panel/forumda; sırasıyla öğretim Görevlisi Avukat Dr. Murat özveri “Sosyal Güvenlik Sisteminin Tarihsel Dönüşümü ve Sosyal Güvenlik Hakkı”, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimi Dr. Ercan Yavuz “Sağlık Hakkının Piyasalaştırılması, Finansman Sorunu ve GSS”, Sosyal-İş Eğitim Uzmanı Onur Bakır “Sosyal Gücvenliğin Piyasalaştırılması” konu başlıklarında sunum gerçekleştirmişlerdir.
KESK Genel Sekreteri Hasan Toprak, Genel TİS ve Hukuk Sekreterimiz Şenol Köksal, Ankara Eczacılar Odası, Diş Hekimleri Odası, Emekli-Sen, Genel-İş ve SES temsilcileri de yaptıkları konuşmalarla panel/forumumuza destek vermişlerdir.
Ayrıca, Panelimize KESK Mali Sekreteri Ramazan Gürbüz, KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy, Tüm Bel Sen Genel Sekreteri Ferit Epözdemir, Tüm Bel Sen Genel Mali Sekreteri Hanifi Demir, Tüm Bel Sen Genel örgütlenme Sekreteri Satı Burunucu çalı, Ankara 1 ve 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu ile üyelerimiz katılım sağlamışlardır.
NOT: Panelimizin video çekimleri web sitemizin “Etkinlikler Faaliyetler” bölümünde yayınlanacaktır.