7. DÖNEM 2. MTK TOPLANTIMIZ ŞANLIURFA’DA YAPILDI

100

29-30-31 Ocak 2015 tarihlerinde Şanlıurfa GAPTEM tesislerinde yapılan Merkez Temsilciler Kurulu toplantımıza 75 MTK üyemiz katılmıştır.
Geçtiğimiz 6 aylık dönem ve önümüzdeki sürece dair değerlendirme kararlaşmaların yaşandığı kurulumuz çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamlamıştır.
MTK’mızın birinci gününde Suruç ilçesi sınırında yer alan Mahser köyüne gidilerek basın açıklaması yapılmış, yapılan basın açıklamasında aylardır IŞİD barbarlığına karşı direnen ve IŞİD çetelerini Kobane’den temizleyen direniş selamlanmıştır.
Genel Başkanımız Fikret Aslan burada yapmış olduğu basın açıklamasında; Ortadoğu’nun, yıllarca emperyalist kışkırtmalar nedeniyle halklar arasında savaşların eksik olmadığı, etnik ve dinsel gerekçelerle sürekli düşmanlaştırma politikalarının uygulandığı, giderek bu politikaların halklar arasında derin uçurumların oluşmasını beraberinde getirdiği bir bölge olduğuna değinerek, bu nedenle Rojava kantonlarında farklı kimlik ve inançtan halkların ortaya koyduğu birlikte yaşama iradesinin çok anlamlı olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, toprağa atılan bu tohumu çoğaltmak ve bütün bölge halklarına yaymak; barışın, kardeşliğin tesisi ve emperyalist politikaları boşa düşürmek için önemli bir adım olduğunu ifade etmiştir.
Kurulumuzun ilk iki günü; devam eden tartışma ve değerlendirmeler üzerinden genelde kamu emekçilerinin özelde ise işkolumuzun sorun ve talepleri değerlendirilmiş olup üçüncü gün Divana verilen önergeler üzerinden önümüzdeki sürece dair kararlaşmalar yaşanmıştır.
Bu doğrultuda;
– AKP’nin tüm toplumu ve ülkenin geleceğini teslim almak üzere eğitim alanına yönelik yeni saldırılara karşı kamusal, eşit, ücretsiz ve anadilde eğitim anlayışından hareketle şubat ayı içerisinde zorunlu din dersleri derslerine karşı “BİLİMSEL VE LAİK EĞİTİM İçİN AYAKTAYIZ” başlığı ile 8 Şubatta İstanbul/Kadıköy de yapılacak olan mitinge ve 9-13 şubat haftası içerisinde yapılması planlanan 1 günlük okul boykotlarına katlım İçin üye ve çalışanlarımda çağrı yapılması ve bu miting ve boykotun örgütlenmesi,
– Aşağıda belirtilen ve MTK’mızda da önerilen en temel talepler etrafında bir perspektifin örgüte sunulmasını, işyerlerinde TİS gündemli toplantılarının örgütlenmesi, ortaklaşan taleplerin Mayıs Ayında 1 Günlük Uyarı Grevinin hayata geçirilmesini, taleplerimiz kabul olmadığı takdirde Toplu Sözleşme Takviminde taleplerimiz gerçekleşene kadar süresiz iş bırakmaların yapılacağının şimdiden BES ve KESK olarak kamuoyuna açıklanarak ve ayrımsız tüm emek güçlerine çağrı yapılarak, hükümete bir deklarasyonla ilan edilmesimargin-:35. 4pt;. özgür Toplu Sözleşme ve Grev Hakkının yasalaşmasımargin-:35. 4pt;. Yoksulluk sınırını esas alan bir ücretin temel ücret olarak kabul edilmesi. Tazminat vb. tüm ek ödemelerin taban aylığa eklenmesi. 666 KHK’nin kayıplarının giderilmesi. Açlık sınırı altında kalan, vergi dışı bırakılarak ücretlerdeki vergi diliminin sabitlenmesi. Herkes için güvenceli ve kadrolu istihdamı esas alan 4/A, 4/B, 4/C, taşeron v. b. tüm farklı statüde istihdamın yasaklanarak bu statüde çalışanların kadroya geçirilmesi,
– Anayasa Mahkemesi’nin grev hakkını onayan kararı, grev hakkının kazanılmasına dönük mücadelenin yükseltilmesinin dayanağı olarak ele alınmalı, her sendikanın kendi üyesi adına toplu sözleşme yapma ve grev hakkının tanındığı bir toplu sözleşme düzeni için mücadele en önemli mücadele başlıklarımız arasında olmalıdır. Bu kapsamda fiili grevlerle yürütülecek olan ‘grev hakkı için bir milyon imza’ gibi bir başlıkla, aylara yayılan bir kampanya örgütlenmelidir. MTK’nın böyle bir kampanyanın örgütlenmesi yönünde KESK’e çağrı yapması,
– Kurumsal
sorunlara
sendikamız
daha
etkin
müdahale
etmelidir.
Adliyelerde ücret ayrımcılığı ve ayrımcı fazla mesai uygulamasına, sosyal güvenlikte ikramiye, İstanbul farkı gibi hakların gasp edilmesine, Maliyede ise ücret adaletsizliğine ve diğer örgütlü olduğumuz kurumlarda yaşanan sorunlara karşı kesintisiz mücadele edilmelidir. Görevde yükselme yönetmeliklerine ilişkin olarak ‘mülakat’ uygulamalarının kaldırılması yönünde gerekli hukuki adımlar atılmalıdır. Kurum İdari Kurulları dönemlerinin ‘sessizce’ geçirilmesine izin verilmemeli, bu dönemler kurumsal sorunlara ilişkin eylem ve etkinliklerle geçirilmelidir. Bu kapsamda öncelikle en yaygın örgütlülüğümüz olan kurumlardan başlamak üzere merkezi düzeyde kurumsal komisyonlar oluşturulmasının, MYK’nın önümüzdeki iki ay içerisinde bu komisyonları toplaması,
– 4/C kapsamında çalışan kamu emekçileri farklı işkolları ve kurumlar arasında dağılmış durumdadırlar. TÜİK çalışanları dışta tutulursa, 4/C’li çalışanlar
çalıştıkları
kurumlarda
az
sayıda
olmaları
nedeniyle görülmemekte ve 4/C’li çalışanların talepleri geri plana itilmektedir. Oysa farklı
işkolları
ve
kurumlara
dağılan
4/C’liler anlamlı
bir toplamı oluşturmaktadırlar. Bu ise 4/C’li çalışanların işkolu ve kurum ayrımı gözetmeksizin
ortak
platformlar
üzerinden
örgütlenmesini
önemli psi
kılmaktadır. 4/C’li çalışanların örgütlenmesi ve kadro talebi doğrultusunda bir mücadelenin açığa çıkartılması için, KESK’e bağlı diğer sendikalarla da görüş alışverişinde bulunarak, KESK öncülüğünde 4/C’liler Platformu gibi tüm İşkollarındaki 4/kckspan style= 13. 3333330154419px;C’lileri
yan yana getirmeyi amaçlayan platformlar oluşturulmasının karar altına alınmasını, bu kararın diğer sendikalar ve KESK’e taşınması,
– Kurumlarımızda taşeron çalışan işçilerle ilgili olarak merkezi düzeyde bir çalışma başlatılmalı, taşeron işçilerin örgütlenmesine ilişkin perspektif oluşturulmalıdır. Taşeron işçilerin kadroya alınması, taşeron eliyle yürütülen yemek, çay vb. hizmetlerin doğrudan kamu kurumları eliyle yürütülmesi, bu hizmetlerin büro emekçilerine ücretsiz olarak verilmesi için çalışmalar yürütülmelidir. Bu söylenenler doğrultusunda sendikamızın taşeron işçilerin örgütlenmesine dönük perspektifinin oluşturulması için MYK’nın şubelerden başlayarak merkezileşen bir tartışma sürecini hayata geçrimesini,
– Sendikanın merkezi faaliyetleri şubelerin de katkıları üzerinden kolektif biçimde yürütülmelidir. Bu kapsamda Eğitim ve örgütlenme, Basın Yayın ve Kadın çalışmaları planlamak ve koordine etmek üzere önümüzdeki iki ay içerisinde bu sekreterliklere ilişkin şubelerden katılımlarla merkezi komisyonların oluşturulmasının karar altına alınmasını öneriyoruz, AKP’nin
asimilasyoncu
dinselleştirme
politikalarına
karşı
mücadele edilmeli, din ve vicdan özgürlüğü temelinde Alevilerin eşit yurttaşlık talebine sahip çıkılmalıdır. 8 Şubat’ta Kadıköy’de yapılacak alevi mitingine sendikamızın merkezi düzeyde katılım çağrısı yapmasının, devamında laik, bilimsel ve ana dilinde eğitim talepleriyle yapılacak okul boykotuna destek amacıyla üyelerimizin çocuklarını okula göndermeme çağrısı,
– AKP iktidarının Kürt sorunu konusundaki ikiyüzlülüğünün teşhir edilmesi, ‘halkların kardeşliği’ ve ‘barış’ özlemi temelinde Kürt halkının haklı taleplerine sahip çıkılması, 21 Mart öncesinde çıkarılacak bildiri ve broşürlerle emekçilerin kardeşlik duygularıyla Newroz’a katılmaya çağırılması,
– Kobani’nin yeniden inşa süreci için kampanya, insanlık katili IŞİD çetelerinin 5 aydır saldırıları sonucu harabeye dönen, alt yapısı yıkılan Kobani’nin bütün halklara örnek olacak mücadelesinin göstergesi olarak bu kentin bir açık hava müzesi haline getirilmesi ve buradaki halklar için yeni bir yaşam alanının inşası için Büro Emekçileri Sendikası (BES) KESK bütünlüğünde bir yardım kampanyası düzenlenmesi
– Yunanistan’da seçim zaferi kazanan Syriza’nın bu zaferinin kutlanması: Yıllardır büyük bir ekonomik ve siyasi bunalım yaşayan Yunanistan’da yapılan erken seçimlerden çzaferle çıkan sol siyasal halk hareketlerinin birleşimi olan Syriza Partisinin bu zaferinin kutlanması için Büro Emekçileri Sendikası (BES) olarak bir kutlama mesajının yayınlanması ve gerekirse Genel Merkez düzeyinde bir ziyaretin gerçekleştirilmesi,
– Dünya Kadın Yürüyüşü ile ilgili: Nusaybin’de başlayıp İzmir’de son bulacak olan Dünya Kadın Yürüyüşüne Sendikalarımızın Şube Kadın Sekreterleri, kadın sekreterlerinin erkek olduğu Şubelerde ise Kadın Komisyonunca belirlenecek bir kadın aktivistin katılımının sağlanması,
– Kamusallık: Eğitim, sağlık belediye, ulaşım, enerji hizmetlerindeki özelleştirmeleri geri almak, bu alanlardan sermayenin tamamen ve koşulsuz çekilmesini sağlamak, madenlerden başlayarak bu sektörleri kamulaştırmak ve halkın denetimine açmak için sürdürülecek mücadelede aktif tutum alınması,
– Grev Yasakları ve Metal Grevi: 28 Ocak’ta 15 bin metal işçisi en temel ücret ve hakları için greve çıktı. Yaklaşık 150 bin metal işçisini ilgilendiren ve tüm işçi sınıfına umut verebilecek bu grev Bakanlar Kurulu tarafından 30 Ocak 2015 tarihinde yasaklanmıştır. Başta metal grevi olmak üzere grev yasaklarına karşı Başbakanlık ve çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı esas alan bir dilekçe kampanyasının tüm emekçilere yönelik olarak BES ve KESK olarak başlatılması,
Ayrıca grev direnişi süreceği beklenen Metal işçileriyle maddi manevi dayanışma örgütlenmesi; mücadelenin ortaklaşması için BES ve KESK düzeyinde tüm emek örgütlerine çağrının acilen deklere edilmesi,
– TİS süreci içerisinde taban aylık üzerine ısrar edilmesi: 2015 yılı içerisinde yapılacak TİS Süreci içerisinde BES üyelerinin daha iyi yaşam şartlarına ve daha iyi bir gelecek için taban aylık enflasyon farkı ve büyümeden pay verilmesi üzerine çalışma yürütülmesi bu konuda KESK üzerine konu hakkındaki bilimsel veri paylaşılması ve temel talebimiz olması,
– 2015 yılı toplu sözleşme dönemine ilişkin grev eksenli ve kamu emekçilerinin temel talepleri üzerinden yükselen kapsamlı bir mücadele programı oluşturulması için KESK illerde program kurultayları ve bölge toplantıları örgütlemeli, tabanda irade birliği sağlamalıdır. MTK’nın KESK’e bu çağrıyı yapması, alınan kararların KESK Genel Meclisi Toplantısına taşınması,
– 7 Haziran’da yapılacak seçimlere karşı ayaktayız. Yıllardır denenmiş ve bir sonuç alınamamış siyasi propagandaların bir kenara bırakılarak Türkiye’de yaşayan ezilen halkların emekçilerin, işçilerin, köylülerin ve ötekileştirilen tüm insanları kapsayıcı ve birlikte hareket eden bir örgütlenme içerisine girilerek Syriza gibi bloğun oluşturulması adına BES ve KESK olarak aktif bir rol üstlenilmesi
Karar altına alınmıştır.
kckp align=
MERKEZ YÖNETİM KURULU
kckp align=
kckimg 0 class=avatar name=haber src=http://www. bes. org. tr/resimler/haber/154da1f81ebaf4. jpg /kckimg 0 class=avatar name=haber src=http://www. bes. org. tr/resimler/haber/154da1f842da3a. jpg /kckimg 0 class=avatar name=haber src=http://www. bes. org. tr/resimler/haber/154da1f8d13ba7. jpg /kckimg 0 class=avatar name=haber src=http://www. bes. org. tr/resimler/haber/154da1f862a2a3. jpg /kckimg 0 class=avatar name=haber src=http://www. bes. org. tr/resimler/haber/154da1f87bae9d. jpg /kckimg 0 class=avatar name=haber src=http://www. bes. org. tr/resimler/haber/154da1f8965160. jpg /kckimg 0 class=avatar name=haber src=http://www. bes. org. tr/resimler/haber/154da1f8a9451a. jpg /kckimg 0 class=avatar name=haber src=http://www. bes. org. tr/resimler/haber/154da1f8b34d25. jpg /kckimg 0 class=avatar name=haber src=http://www. bes. org. tr/resimler/haber/154da1f8c126a8. jpg /
kckimg 0 class=avatar name=haber src=http://www. bes. org. tr/resimler/haber/154da1f8e6d934. jpg /kckimg 0 class=avatar name=haber src=http://www. bes. org. tr/resimler/haber/154da1f8fe0371. jpg /kck/bodykck/html