21.04.2013 – İSTEĞİ DIŞINDA NAKLEN ATAMASI YAPILAN ÜYEMİZ ADINA AÇILAN DAVADA İŞLEMİN İPTALİ YÖNÜNDE ÇIKAN KARAR

212

Adıyaman Adliyesi İcra Mahkemesi ve Kadastro Mahkemesi’nde Zabıt Katibi ve Müdür Vekili olarak görev yapan üyemiz Hasan Binicier Kahta Adliyesi’nde altı ay süreyle geçici olarak görevlendirildiği esnada kadrosunun bulunduğu Adıyaman Adliyesi’nden Kahta Adliyesi’ne naklen atanmasının iptaline ilişkin açmış olduğumuz davada atama işleminde kamu yararları ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uyarlılık görülmediğinden dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.