19.03.2013 – TÜRKİYE İŞ KURUMU EK ÖDEME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN 11. MADDESİNİN İPTALİNE İLİŞKİN AÇMIŞ OLDUĞUMUZ DAVA SENDİKAMIZ LEHİNE SONUÇLANDI

213

Türkiye İş Kurumu Ek Ödeme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin dava konusu edilen disiplin cezası alan personel” başlıklı 11. Maddesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. Maddesine göre cezalandırılanlardan uyarma cezası alan personele bir ay, kınama cezası alan personele üç ay aylıktan kesme cezası alan personele altı ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan personele, kademe ilerlemesinin durdurulması süresince ek ödeme verilemeyeceği öngörülmüştür.