MÜBAŞİRLERİN GENEL İDARİ HİZMETLER SINIFINA DAHİL EDİLMESİNİ TALEP ETTİK?

234

4. Yargı paketine Mübaşirlerin Yardımcı Hizmetler sınıfından çıkarılarak Genel İdari Hizmetler sınıfına dahil edilmesini düzenleyen bir maddenin eklenerek gerekli düzenlemenin yapılması ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı’na gönderdiğimiz yazımız ektedir.
kckembykT.C. ADALET BAKANLIĞIk
kckembykPersonel Genel Müdürlüğüne k
kckembykBilindiği üzere Adalet Bakanlığının 23.01.2012 tarihinde yayınladığı ve kamuoyu tarafından 3. Yargı Paketi olarak bilinen Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen suçlara ilişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısının 84. Maddesinde yer alan “mübaşir” unvanlı kadro sınıfı “Genel İdari Hizmetler” sınıfı olarak değiştirilmiştir ibaresi yer alırken daha sonra Başbakanlığın 30.01.2012 tarih ve 464/544 sayılı yazısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen aynı tasarıda Mübaşirlerin G.İ.H sınıfına geçebilmesini düzenleyen kanun maddesi değişikliğe uğrayarak öngörülen düzenleme tasarıdan çıkarılmıştır. k
kckembykAdalet Bakanlığı Merkez ve Adliyelerinde Mübaşir/Hizmetli olarak görev yapan yargı çalışanları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun tasnif edilen sınıflar başlıklı 36. Maddesinin VIII. Bendinde Yardımcı Hizmetler sınıfı içerisinde yer almaktadır. k
kckembykBakanlık Merkez ve adliyelerde yoğun çalışma şartları iş hacmi, iş stresi ve mesai saatleri dışında çalışıldığı da göz önüne alındığında 14.07.1965 yılında kabul edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kadro sınıflarını düzenleyen iş bu maddesinin günümüz ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğu, kurum personelinin telafisi imkânsız mağduriyetine / zararına sebebiyet verdiği ve yetersiz kaldığı açıkça görülmektedir. k
kckembykİlgili mevzuatta mübaşir/hizmetlinin yapacağı görevler sıralanmış olmasına rağmen, iş yoğunluğu, elaman yetersizliği ve sair sebepler mazeret gösterilerek mübaşir/hizmetliler idare tarafından görevleri haricinde çalıştırılmaktadırlar. k
kckembykAdliye teşkilatının iş yükünün büyük bir kısmını tek başına yüklenen ancak kadro sınıfı ve özlük hakları olarak yardımcı hizmetler sınıfında yer alması nedeniyle büyük bir kısmı yüksel okul mezunu olan mübaşirler üst derece, kademelere yükselememekte, ek gösterge alamamakta, düşük maaş almakta ve iş bu durum telafisi imkânsız maddi/manevi kayıplara yol açmaktadır kadro unvanlarının Yardımcı Hizmetler sınıfında yer alması ne-deniyle maaş hesaplamalarında büyük maddi kayıplara uğrayan mübaşirler/hizmetliler; başka kurumlara geçmek istediklerinde de ancak hizmetli kadrolarına geçiş yapabilmektedirler. k
kckembykAdli birimlerde görev yapan mübaşir/hizmetlilerin yaptıkları hizmetler tamamen Genel İdari Hizmetler sınıfında olan bir memurun yapacağı işlerdir. Önümüzdeki günlerde TBMMnde görüşülecek olan 4. Yargı paketine mübaşirlerin yardımcı hizmetler sınıfından çıkarılarak Genel İdari Hizmetler sınıfına dahil edilmesini düzenleyen bir maddenin eklenerek gerekli düzenlemenin yapılıp mübaşirlerin/hizmetlilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda Bakanlığınızca gerekli çalışmaların yapılmasını arz ederiz.k