4/C PERSONELİNİN FAZLA MESAİ ÜCRETİNE İLİŞKİN SENDİKAMIZ MERKEZİNDE BASIN TOPLANTISI DÜZENLENMİŞTİR!

260

İşkolumuzda bulunan kurumlarda 4/C statüsünde çalışan geçici personele ödenecek fazla çalışma ücretlerinin neye göre ödeneceği konusunda yaşanan belirsizlik nedeniyle, 02.08.2012 tarihinde sendikamızda bir basın toplantısı düzenlenmiştir.

Basın toplantısı metni aşağıdadır.
BASINA VE KAMUOYUNA
AKP’nin emekçiler ve halklar üzerindeki baskısı devam ediyor. Suriye üzerindeki politikaları, toplumsal muhalefeti örgütleyen KESK üzerindeki baskıları, Kürt sorunun çözümündeki sorunları çözme yerine inkâr ve imha politikalarını sürdürmeye, Aleviler üzerindeki psikolojik baskısını ustalık döneminde arttırdı. Başbakan’ın ustalık dönemi dediği; meğer herşeyi toz pembe gösterip, halkları ve emekçileri yok saymakmış.
Değerli basın emekçileri,
AKP Bugün yine emek hırsızlığı yapmaktadır. İşçi ve emekçilere yönelik yeni saldırı yasaları Meclisin açılması ile birlikte gündeme gelecektir. Başbakan meydanlarda kamu emekçilerine, Anayasa değişikliği yaparak Toplu Sözleşme hakkı verileceğini belirtmiştir. Toplu sözleşme sürecinde görüldü ki; toplu sözleşme hakkı verilmede toplu kazanılan hakların alınması kurulu kurulmuştur.
Bugün de özelleştirme sonucu işkolumuza gelen 4/C’li emekçi arkadaşlarımızın; AKP’nin toplu sözleşme dediği , bizim de tiyatro oyunu dediğimiz 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/C kapsamında istihdam edilen personele fazla mesai ücreti ödenmesine ilişkin 29.05.2012 tarihli Hakem Kurulu Kararı’nın Fazla Çalışma Ücreti başlıklı 17. Maddesinde 01.07.2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2012-2699 sayılı Bakanlar Kurulu kararlı uyarınca çalışan geçici personele normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara bu çalışma karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücret tutarında fazla çalışma ücreti ödenir denmektedir.
İş kolumuzda bulunan Maliye, Adliye, İçişleri (Nüfus, Kaymakamlık ve Valilikler) Gençlik Spor İl Müdürlüklerinde ve TUİK’de 4/C statüsünde işçi çalıştırılmaktadır. Her kurumda fazla mesai uygulaması olup, kurumların kendi mevzuatları gereği mesai ücretlerinde farklılıklar söz konusudur. İş kolumuzda bulunan kurumlarda 4/C statüsünde çalışan geçici personele ödenecek fazla çalışma ücretlerinin neye göre ödeneceği konusunda bir belirsizlik söz konusudur.
Anayasa’nın 90. Maddesi uyarınca iç hukuk normu haline gelen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A (III) sayılı kararıyla ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 23. Maddesinde ise ‘Herkesin hiçbir fark gözetmeksizin eşit iş karşılığında eşit ücret hakkı vardır’ denilerek eşit iş yapanların eşit şekilde ücretlendirilmesi evrensel bir insan hakkı olarak tespit edilerek kurula bağlanmıştır.
Yani AKP evrensel insan haklarını bile hiçe saymıştır.
4/C kadrosunda istihdam edilen emekçilere; aynı işyerinde çalışan memurlara ödenen fazla mesai ücretinin aynı oranda ödenmesi gerekmektedir.
Bu temelde, AKP ustalık dönemi, emekçilerin hakkını gasp altına almak dönemi olarak kendini ispatlamıştır. BES olarak, dün olduğu gibi bugün de emeğimizin karşılığını almak için mücadelemizi sürdüreceğiz.
YAŞASIN KESK !
YAŞASIN BES!