YURTTAŞ DEĞİL MÜŞTERİ VE MÜŞTERİ HER ZAMAN HAKLIDIR ZİHNİYETİ İNTİHAR ETTİRİYOR

307

BASINA VE KAMUOYUNA
Maltepe Vergi Dairesinde çalışmakta iken Ulusite Vergi Dairesine sürülen üyemiz Metin ÖZSARI, uygulamalardan duyduğu rahatsızlık sonucu intihar ederek yaşamına son vermiştir.
Mesai esnasında bir mükellefin bayan maliye çalışanına karşı tartışma çıkarması ve hakareti üzerine olaya müdahale eden üyemiz Metin ÖZSARI, mükellef Ahmet ÜNSAL’ın şikayeti üzerine soruşturma geçirmiş, henüz soruşturma aşamasında, sonuçlanmadan, yurttaşı ve mükellefi müşteri olarak değerlendiren zihniyet, müşteri memnuniyeti, ‘müşteri her zaman haklıdır’ anlayışıyla, işyeri değiştirilerek, Maltepe Vergi Dairesi’nden Ulusite Vergi Dairesi’ne sürgün edilmiştir.
Kamuda yeniden yapılanma adı altında tüm kamu hizmetlerinin tasfiyesini öngören hükümet programına uygun olarak fiilen kamu işlemez hale getirilmekte, yeniden yapılanmanın önemli bir parçası olan toplam kalite yönetimi uygulamaları ile yurttaş müşteri yerine konulmakta, tüm kamu çalışanları da müşteri memnuniyetini sağlamakla yükümlü kılınmaktadır.
Kamu çalışanlarının ekonomik, özlük, sosyal ve demokratik haklarında bir iyileşme sağlanmaz iken, Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları ile iş yükü artırılmakta, zaten yetersiz olan personel ile hizmet vermeye çalışılırken yaşanılan aksaklıklardan çalışanlar sorumlu tutulmakta ve cezalandırılmaktadır.
Zaten performans değerlendirmesi ile çalışanlar birbirine karşı sürekli rekabete zorlanmakta, yoğun psikolojik baskı altına alınan kamu çalışanları çeşitli sağlık sorunları ile karşı karşıya bırakılmakta ve son olarak üyemiz Metin ÖZSARI’da olduğu gibi intihara kadar sürüklenmiştir.
Şimdi biz soruyoruz ‘
İdareciler, Yönetişim ve Toplam Kalite Uygulamaları neticesinde çalışanların memnun olduğunu iddia etmektedir. Metin ÖZSARI memnuniyetten mi intihar etmiştir.
Bu uygulamalar insan psikolojisi üzerinde nasıl bir tahribata gidiyor ki, çocukları ve sorumlulukları olan bir insan yaşamına son vermeyi düşünebilmektedir.
Bundan sonra gelişebilecek bu tür vahim olayların sonuçlarını vicdanlarınız karşılayabilecek mi’
Görgü tanıkları ‘Sayın Vergi Dairesi Başkanı Cemal BOYALI res’en tayinimi çıkarttın. Bir daha tayinimi çıkaramayacaksın. Vicdanen rahat mısın ‘Maltepe Vergi Dairesi Gayrımenkul Mükellefi Sayın Ahmet ÜNSAL şimdi rahatlayacaksın’ şeklinde bir not bırakıldığını belirtmekte ve Cumhuriyet Savcılığı da notu kabul etmektedir. Notta ismi geçenlerin sorumlulukları sorgulanmalı, sorumlular istifa etmeli ve cezalandırılmalıdır.
Bu uygulamaların çalışanlar üzerinde yaratacağı olumsuzlukların sorumluları cezalandırılmalı ve bu uygulamalara son verilmelidir.

BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ