KESK, EMEKLİ ÖRGÜTLERİ İLE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ!

150

Bugün 13.00 KESK merkezinde kamudan emekli olmuş emeklilerimizin sorunları ve çözüme dair KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal ve işkolu MYK üyelerimiz, Tüm Emeklileri Sendikası, Emekliler Dayanışma Sendikası, Türkiye Emekliler Derneği ve Tüm Emekli Sen yöneticileri ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda şu görüşler ifade edildi;

İktidarın ekonomi politikaları %1’lik kesim dışında toplumun ezici çoğunluğunu yoksulluk, sefalet ve açlıkla yüz yüze bırakmıştır.

İktidar insan onuruna yaraşır bir yaşamda değil yoksullukta eşitlemeyi reva görmektedir. Sayıları 16 milyona yaklaşan emeklilerimiz hiçbir dönemde olmadığı kadar büyük zorluklar içerisinde asgari standartların da gerisinde koşullarda yaşam mücadelesi vermektedirler.

Ömürleri boyunca her şart altında çalışan, primleri ve vergileri maaşlarından düzenli kesilen emekliler sosyal güvenlik sisteminde bir yük ve maliyet olarak görülmektedir.

Kamudan emekli olan emeklilerimizin aldıkları ikramiye birkaç ay içinde tükenmekte, maaşları kira ödemeye dahi yetmemektedir.

Geldiğimiz aşama adeta sözün bittiği yerdir. Birlikte ve ortak mücadele dışında bu çemberden ve gidişattan kurtulmak mümkün değildir.