İSTANBUL 1 VE 2 NO’LU ŞUBELERİMİZ FATİH VE UNKAPANI SGM ÖNÜNDE SGK EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİNİ PAYLAŞTI: TALEPLERİMİZ KARŞILANANA KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK!

195

İstanbul 1 ve 2 No’lu Şubelerimiz, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Fatih ve Unkapanı Sosyal Güvenlik Merkezi önünde düzenlediği basın açıklamasında SGK Emekçilerinin taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

17 Mayıs 2024 Cuma günü gerçekleştirilen ve 2 No’lu Şube Başkanımız Zeynep Kışlak Yıldırım tarafından okunan açıklama aşağıdadır:

BASINA VE KAMUOYUNA

SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI EMEKÇİLERİN HAK GASPLARININ GÖLGESİNDE KUTLANIYOR…

Bilindiği üzere her sene oldu bittiye getirilen sosyal güvenlik haftası son anda yapılan duyurularla 13-19 Mayıs tarihlerine sıkıştırılarak geçiştirilmelerle yetinilmemiş, maalesef “Kamuda tasarruf ve verimlilik” adı altında kamu emekçilerine saldırı paketi yayınlanabilen bir hafta haline gelmiştir.

Sosyal güvenlik emekçilerinin kronikleşen sorunları ile ilgili SGK Başkanlığından bir adım atılmadığı gibi EYT’nin bütün yükünü taşıyan sosyal güvenlik emekçilerine bırakınız teşekkür edilmesini; yol, yemek, personel servisi, izin, fazla mesai ücreti vb. kazanılmış haklarının gasbedilmesi sosyal güvenlik haftasında müjdelenmektedir!

Sosyal güvenliğin giderek tasfiye edildiği, emekli aylıklarının açlık sınırında olduğu, 2008 Ekim sonrası işe giren işçi ve emekçileri mezarda emekliliğin beklediği, toplumun önemli bir kısmının aslında sosyal güvenlik kapsamında olmadığı, sosyal güvenlik emekçilerinin emeklerini yok sayan sözde sosyal güvenlik haftasını protesto ediyoruz. Gerçekten de kutlanacak bir hafta yoktur aslında; ancak emekli aylık bağlanma oranlarının düşürüldüğü, daha çok prim gün sayısına daha düşük aylık bağlayan bir mezarda emeklilik sistemi yok edilen bir gelecek vardır. Öncelikle tüm emekçileri insanca yaşam koşullarında emeklilerini yaşayabilecekleri adil güvenilir bir sosyal güvenlik sistemi için mücadeleye davet ediyoruz.

Çabuk unutuldu, EYT sürecinde sosyal güvenlik emekçilerinin sabah, akşam hafta sonu demeden fedakarca çalışırken bakanların sorumsuz açıklamaları yüzünden vatandaşla karşı karşıya kalmaları. Çabuk unutuldu EYT sürecinde verilen ikramiye, uzmanlık, 3600 ek gösterge sözleri.

Oysaki 2022 Yılında 689.523 Kişiye emekli aylığı bağlanırken, EYT Yasası gereğince 2023 Yılında 2.484. 335 kişiye emekli aylığını bu vaatleri yapan ve sözlerinde durmadan kaybolan bakanlar değil olağanüstü gayretle sosyal güvenlik emekçileri bağlamışlardır. EYT yasası nedeniyle tüm süreçler göz önüne alındığında sosyal güvenlik emekçilerinin iş yükü 10 kat artmıştır. Yasanın yarattığı iş yükü 2024 Yılında da benzer şekilde devam etmektedir. Personel eksikliği nedeni ile birçok birimde yıllık izinlerin kullanılmasında, rapor alınmasında sosyal güvenlik emekçileri sorun yaşamaktadır. Şimdi ise kamu tasarruf paketi ile personel alımı durdurularak SGK emekçisinin iş yükü bir kez daha katlanarak artacaktır.

SGK emekçileri 84 Milyona, 32.981 çalışan ile hizmet vermektedir. 2009 yılında 682 aktif sigortalıya bir SGK personeli düşerken bugün bu rakam 760 aktif sigortalıya bir personel olarak gerilemiştir. Bu da EYT yasası olmasa dahi sosyal güvenlik kurumunun artan iş yüküne göre personel sayısının yetersiz olduğunun açık göstergesidir.

Öte yandan tüm iş yüküne, ağır değişken bir mevzuatla uzmanlaşmış bir iş yapmasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu personeli kamu kurumları arasında en düşük ücretle çalıştırılmaktadır. Tamamı üniversite mezunu olan, yıllarca KPSS’ye hazırlanarak yüksek puanlarla ataması yapılan SGK Emekçileri açlık sınırındaki bir ücretle çalıştırılmaktadırlar. Milyonlarca vatandaşa hizmet veren onların emekli aylığını bağlayan sosyal güvenlik emekçilerinin geleceğinde emeklilik görülmemektedir. 2008 Ekim sonrası işe giren kamu emekçilerinin taban aylıkları asgari ücret seviyesinde 5510 Sayılı yasaya göre maaşlarının önemli bir kısmı prime esas kazanç olarak dahil olmadığından 35-40 sene çalıştıktan sonra alacakları aylık açlık sınırında olacak ve aynı işyerinde çalışan herhangi bir işçinin alacağı emekli aylığının yarısı kadar düşük olacaktır. Yani 5510 sayılı Yasa 657 4/a statüsünde kadrolu çalışan personele mezarda emeklilik cezası vermiştir.

Sosyal Güvenlik reformu ile tüm emeklilere çalışırken aldıkları maaşın maksimum % 50’sini ödeyen bir sosyal güvenlik sistemi amaçlanmıştır. Ancak şu an emekli sandığına tabi memurlar için bile çoktan bu orana düşülmüş 2008 Ekim sonrası işe giren personel için herhangi bir düzenleme yapılmaz ise bu oran yüzde 25’lere kadar düşecektir. Bu uygulamanın en önemli sonucu, kamu emekçilerini bireysel emeklilik sistemlerine katılmaya zorlamak, böylece kamu emeklilik sistemini işlevsiz kılarak, bireysel emeklilik ve sağlık sigortalarını güçlendirmektir.

Sosyal Güvenlik Emekçileri artık sorunlarının bir an önce çözülmesi için vaatlerden çok somut adımlar atılmasını istiyor. Çözüm sosyal güvenlik emekçilerinin ortak mücadelesinde Büro Emekçileri Sendikası olarak sendikamızın yetkili olduğu yıllardaki haklarımızı almak ve kazanılmış haklarımıza geleceğimize iş güvencemize sahip çıkmak için tüm sosyal güvenlik emekçilerini aşağıdaki taleplerde ortak mücadeleye çağırıyoruz.

SGK Emekçileri olarak;

 • 2012 yılında haksız ve hukuksuz bir biçimde kesilen ve Anayasa Mahkemesi kararına rağmen halen ödenmeyen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geriye dönük istiyoruz!
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ek ödeme yönetmeliğinde yer alan ek ödeme puanlarına 100 er puan eklenmesini istiyoruz!
 • Ek gösterge düzenlemesinde 3600 kapsamı dışında bırakılan SGK Emekçilerine de 3600 ek gösterge istiyoruz!
 • Hazine Maliye Bakanlığı’nda olduğu gibi, kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdas edilmesini ve sosyal güvenlik tazminatı ödenmesini talep ediyoruz!
 • Sosyal Güvenlik Kurumu olarak 2008 Ekim sonrası işe giren sigortalı memurların kayıplarının engellenmesi için çalışma başlatmasını istiyoruz!
 • 2022 yılında peşkeş çekilen banka promosyon anlaşmasının yeniden yapılmasını istiyoruz!
 • Kurum içi tüm unvanlar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılmasını istiyoruz!
 • Mülakatın kaldırılmasını liyakatin tesis edilmesini istiyoruz!
 • Personel servis hakkımızın devam etmesini istiyoruz!
 • Ücretsiz yemek hizmeti istiyoruz!
 • İnsan onuruna yakışır koşullarda çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz!

Taleplerimiz karşılanana kadar mücadelemiz devam edecek!
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!
Yaşasın BES!