BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI 10. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

287

Büro Emekçileri Sendikası (BES) 10. Olağan Genel Kurul İlanı

Büro Emekçileri Sendikası (BES) 10. Olağan Genel Kurulu 1-2-3 Aralık 2023 tarihlerinde, saat 10.00’da aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere Necatibey Cad. No:57 Çankaya/Ankara adresindeki İnşaat Mühendisleri Odası toplantı salonunda yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 8-9-10 Aralık 2023 tarihlerinde, aynı yer, gündem ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM

 1. Yoklama, açılış, saygı duruşu,
 2. Divan oluşumu,
 3. Genel Başkanın konuşması,
 4. Tüzük ve Önergeler Komisyonunun oluşturulması,
 5. Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları Çalışma Raporları ile mali raporun sunulması ve görüşülmesi,
 6. Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları ile mali raporun aklanması,
 7. Tahmini bütçenin okunması ve onaylanması,
 8. Merkez Disiplin Kurulu Dosyalarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
 9. Tüzük değişikliği ve karar önergelerinin görüşülmesi,
 10. Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları asıl ve yedek adayları ile üst kurul delege adaylarının tespiti,
 11. Dilek ve temenniler,
 12. Seçimler,
 13. Kapanış.

İLAN OLUNUR