DİSK-KESK-TMMOB-ANKARA TABİP ODASI-ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI: “DİRENEN FİLİSTİN KAZANACAK! ORTADOĞU SAVAŞLA DEĞİL BARIŞLA DEĞİŞECEK!”

434

DİSK, KESK, TMMOB, Ankara Tabip Odası ve Ankara Dişhekimleri Odası tarafından Ankara Sakarya caddesinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Genel Başkanımız Bahadır Berdicioğlu, Genel Sekreterimiz Aziz Özkan, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Özer Avanaş ve Genel Mali Sekreterimiz İsmet Temel ile Ankara Şubelerimizin de katıldığı açıklamada, “Bu ülkenin emekçi halkı dün olduğu gibi bugün de katliamlara karşı barıştan, ölümlere karşı yaşamdan, kardeşlikten yana tavır almaktan çekinmeyecektir. Bizler, Ortadoğu’da savaş politikalarının son bulması için Filistin halkının yanında olmaya, onlarla dayanışmaya devam edeceğiz.” denildi.

KESK Dönem Sözcüsü İbrahim Kara tarafından okunan açıklama aşağıdadır:

7 Ekim tarihinde Hamas’ın İsrail’e yönelik “aksa tufanı” hareketi ile İsrail ve Filistin arasındaki sivil halkı hedef alan saldırıların karşısında yer aldığımızı bir kez daha belirtmek isteriz.

Dünya sustukça İsrail, işgalini sistematik olarak derinleştirip bölgedeki katliamlarını arttırıyor. Batı Şeria ve Kudüs’te Mescid-i Aksa vb birçok yerde provokasyonlarla, yerleşimci terörü ve Gazze’ye yönelik ablukayla savaş ve soykırım suçları işlemeye devam ediyor. Ancak hatırlanmalıdır ki bu süreç bugün başlamamıştır. İsrail, 1940’ların sonundan itibaren Filistin halkının tarım arazilerine, evlerine, işyerlerine kanunsuzca el koyarak emeklerini gasp ederek ve buna karşı direniş gösteren Filistinlileri terörist ilan ederek her türlü katliamı meşrulaştırmaya çalışmaktan da geri durmuyor. Filistin topraklarını işgal eden, Filistin halkını katleden İsrail, her defasında emperyalist-kapitalist devletlerce mağdur olarak lanse edilmesinin yanı sıra para, silah ve her türlü manevi desteği alıyor.

Önceki gün (17 Ekim’de) bir hastaneyi yerle bir eden İsrail’in, her türlü çatışma durumunda, savaşlarda dahi dokunulmayan hastaneye yapılan, uluslararası savaş kurallarını hiçe sayan saldırısını lanetliyoruz. Gazzelileri ilaç, gıda, su, elektrik, yakıt gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakmak, acil insani yardımların Gazze’ye ulaşmasını engellemek; hastanelerin, konutların, ibadet yerlerinin, okulların, sivillerin canice bombalanması ağır bir savaş ve insanlık suçudur. Bu saldırılarda görev yapan sağlık çalışanları, çocuklar, bebekler, anneler, hastalardan oluşan yüzlerce sivil, masum insan katledilmiştir.

Bu katliamları gerçekleştiren İsrail yönetimi savaş ve soykırım suçlarıyla da yargılanmalıdır. Bölgeye insani yardım yerine savaş gemileri yollayanlar da İsrail yönetimi kadar suçludurlar ve katliamların ortaklarıdır. Amerikan emperyalizmi Filistin halkının ve tüm bölge halklarının ortak düşmanıdır, barışın ve huzurun baş düşmanıdır.

Geçmişte başka gerekçelerle, bugün de şeriatçı Hamas’ın saldırılarını bahane ederek açılan bir savaş değil, yeni bir katliamla Filistin halkının yaşam hakkı elinden alınmakta ve top yekün işgal yapılmaktadır.

Ülkemizin mimarları, mühendisleri, doktorları, dişhekimleri, kamu emekçileri, işçileri yani bu ülkenin emekçi halkı dün olduğu gibi bugün de katliamlara karşı barıştan, ölümlere karşı yaşamdan, kardeşlikten yana tavır almaktan çekinmeyecektir. Bizler Filistin’de yapılan katliama karşı çıkıp tüm dünyayı savaş sarmalına sokmaya hizmet eden politikalara karşı çıkıyoruz. Bizler bu ülkenin üreten elleri, Ortadoğu’da daha fazla kan akmaması, savaş politikalarının son bulması için ve yaşamı savunmak için Filistin halkının yanında olmaya, onlarla dayanışmaya devam edeceğiz.

ORTADOĞU SAVAŞLA DEĞİL BARIŞLA DEĞİŞECEK…

DİSK İÇ ANADOLU BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ,
KESK ANKARA ŞUBELER PLATFORMU,
TMMOB ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU,
ANKARA TABİP ODASI,
ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI