28- 29 EKİM DEPREM ÇALIŞTAYI / HATAY

349

Umudu Ve Dayanışmayı Büyütüyor,

Kentlerimizi  Yeniden  Kuruyoruz!

28- 29 Ekim Deprem Çalıştayı/ Hatay 

1.GÜN / 28.10.2023

Açılış, 09.30 – 09.45 TTB-KESK-TMMOB

1.OTURUM:

DEPREM, KENT POLİTİKALARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Moderatör – Murat Durukan – TMMOB İskenderun İKK Sekreteri

 • Dr. Tolga Çan (TMMOB)

Doğa Kaynaklı Afetlere Kentlerin Hazır Hale Getirilmesi

 • Hüseyin Cihat Açıkalın (TBB temsilen) Hatay Baro Başkanı

Hukuksal Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

 • Özgür Yılmaz – MAYA-DER

Deprem ve Mülteciler: Yaraları Birlikte Sarmak

*11.30- ARA

11.45-

2.OTURUMÖZELLEŞTİRME POLİTİKALARI VE KAMUSAL HİZMETLERİN YENİDEN İNŞAASI

 • Doç.Dr. Selime Güzelsarı

Deprem Özelinde Otoriterleşme, Devlet-Sermaye İlişkileri ve Kamu Hizmetlerinde Değişim

 • Dr. Fuat Ercan

Deprem Sonrası ve Depremi Beklerken; Devlet (State), Kamu (Public) ve Cumhuriyet’i (Republic) Düşünmek

 • Nuran Toru Atış (ILO Türkiye Ofisi)

Deprem Sonrası Çalışma Hayatında İnsan Onuruna Yakışır Bir Toplanma

*  13.30 YEMEK ARASI

14.30-

3.OTURUM:

DEPREMİN EKONOMİ POLİTİĞİ VE SOSYAL YAŞAMA ETKİLERİ

Moderatör – Dr. Sevdar Yılmaz – Hatay Tabip Odası Başkanı

 • Dr. Mehmet Zencir

Depremin Ağırlaştıran Faturası: Enkaz Altında Sağlık

 • Dr. Mihriban Yıldırım – TTB Kadın Kolu

Deprem sonrası sağlık krizi içinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadın sağlığı

 • İlke Canbazoğlu – FİSA Çocuk Hakları Merkezi – Adıyaman Saha Uzmanı

Deprem Sonrası Çocuk Hakları

 • Mehmet Horuş – TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Hukuk Müşaviri

Depremin Ekoloji Politiği

 • TB Belgesel Film Gösterimi

 

2.GÜN / 29.10. 2023

10.00- FORUM/ SERBEST KÜRSÜ

Moderatör – Özgür Tıraş – Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı

 • DAYANIŞMA DENEYİMLERİ
 • Demokratik Kitle Örgütleri – Emek Meslek Örgütleri – STK Temsilcileri, diğer illerden katılımcılar

12.00 ARA

13.00

SONUÇ BİLDİRGESİ / KAPANIŞ