YETKİSİZ AMİRLER TARAFINDAN YAPILAN GÖREVLENDİRME İŞLEMİ HUKUKA AYKIRIDIR!

615

İŞKUR bünyesinde atama işlemlerinin Genel Müdür tarafından tesis edilmesi gerektiği halde İl Müdürü tarafından tesis edilmesi işleminin yetki yönünden hukuka aykırı olduğuna yargı tarafından karar verildi.

Sendikamız tarafından üyemiz adına açılan davada; “atama niteliğindeki dava konusu işlemin, Genel Müdür tarafından tesis edilebileceği, genel müdürlükçe İl müdürlüğüne, yukarıda anılan Kararnamenin 794. maddesi kapsamında bir yetki devri yapılmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından tesis edilmesinde y etki yönünden hukuka uyarlık bulunmamıştır” şeklindeki gerekçe ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Yargı Kararı İçin Tıklayınız…