FİKRET İLKİZ: SOMA DAVASI KARARI – ADALETİN FITRATI (16. 04. 2018)

200

Soma’da verilen karardan sonra adaletten yana umudunu yitiren 301 işçinin aile yakınları karara karşı Ankara’ya gidiyorlar… Söylenecek sözleri var ve adalet arıyorlar…
Fıtrat; insanın doğuştan sahip olduğu bütün özelliklerini ifade eden bir terimdir.
Fıtrat kelimesi “yarmak, ikiye ayırmak; yaratmak, icat etmek” manalarına gelen
fatr
kökünden isim olup “yaratılış,
belli yetenek ve yatkınlığa sahip oluş”
anlamında kullanılır.
(İslam Ansiklopedisi Cilt: 13; sayfa: 47)
İnsanlarda adalet duygusu doğuştan itibaren sahip olunan özelliktir. Herkesin fıtratında adalet duygusu vardır. Acaba adaletin fıtratında insan var mıdır?
Madencilerin fıtratında ne vardı ve ne yoktu? Kaza mıdır? Cinayet midir? Hangisi, hangisidir?
Türk Ceza Kanunu (TCK)
81. maddeye göre kasten öldürme midir? Yoksa 83. maddeye göre kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçu mudur? Yoksa 85. maddeye göre taksirle ölüme sebebiyet mi verilmiştir?
Soma’da 301 maden işçisi arasında evladını kaybeden bir babaya; “Kader, fıtrat deyip üstünü örtmeye çalışıp güpegündüz cinayet işlediler” dedirten nedir?
Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi kararı karşında babanın feryadı böyle.
Herşey herkesin gözleri önünde oldu, Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamalar da.
13 Mayıs 2014’de
Soma’da 301 maden işçisi
[