logo

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın Personelin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin 17.11.2016 tarih ve 15778953 sayılı makamın olurunun iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması istemli davası Sendikamız tarafından 2 Aralık 2016 tarihinde Danıştay 2. Daires 2016/1595 Esas sayı ile açılmıştır.