İŞKUR EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ KARŞILANSIN, İŞ VE MESLEK DANIŞMANLARININ MADDİ KAYIPLARI GİDERİLSİN!

217

İŞKUR 2011 yılının başından bu yana iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerini ön plana çıkarmaya çalışmış ve bu amaçla 2012 yılından bu yana kademeli olarak mevcut kurum çalışanları sayısı kadar, rakamsal ifadeyle yaklaşık 4 bin sözleşmeli “İş ve Meslek Danışmanı (İMD)”nı kurumda istihdam etmeye başlamıştır. Böylece, Kurumda çalışanların sayısı iki katına çıkarken, öte yandan mevcut kurumsal altyapı ve olanaklarda ise yerinde sayma durumu devam etmiştir.
02. 08. 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren 6495 sayılı Kanun ile 657 4/B ye göre sözleşmeli çalışan İş ve Meslek Danışmanlarının 657 4/A kadrosuna geçmesinin önünü açmış ve 02. 09. 2013 tarihine kadar dilekçe verenlerin kadroya geçirileceği belirtilmiştir.
Düzenleme ile İş ve Meslek Danışmanları 9 uncu derecenin 1. kademesi karşılığı olarak (intibak işlemleri ve medeni hali, çocuk sayısı, özür durumu, v. s. gibi durumlarda miktar değişmektedir. ); 657 Sayılı kanun 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve 666 sayılı KHK ile 375 Sayılı KHK’ya eklenen “EK MADDE 9” hükümleri doğrultusunda
1. 784,85. -Tl.
memur maaşına hak kazandırılmışlar ve 2013 Kasım ayından itibaren uygulamaya geçilmiştir.
İş ve Meslek Danışmanları kadroya geçtikten sonra maaşlarından yaklaşık olarak 600-700 TL arasında bir düşüş gerçekleşmiştir.
Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanı Sayın Faruk çelik ve bürokratlarca İş ve Meslek Danışmanlarının mağduriyetinin giderilmesi gerektiğine dair defalarca beyanlarda bulunulmuş, maaş düşünün haksızlık olduğuna yönelik birçok açıklama yapılmıştır.
çalışma Bakanı, milletvekilleri, Başbakan Yardımcıları ve İŞKUR yöneticilerinin durumla ilgili fikirleri sorulduğunda her seferinde bir yasal düzenlemeye işaret edilmiş, meclis kararıyla bir iyileştirmenin yapılabileceği sık sık dile getirilmiştir.
30. 05. 2014 tarihinde meclise sunulan Torba Yasa’ya İş ve Meslek Danışmaları ile ilgili bir madde eklenmiş, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152. Maddesinde geçen özel Hizmet Tazminatı bölümüne “n) Türkiye İş Kurumu İş ve meslek danışmanları için % 150’sine” bendi eklenmiştir. Buna göre İş ve Meslek Danışmanlarına yönelik özel Hizmet Tazminatının üst limiti belirlenmiştir. Bu düzenlemenin hangi tarihten itibaren geçerli olacağı,
dereceye tekabül eden artış oranları ve kimin ne kadar maaş alacağı da belirsizliğini korumaktadır.
Bu gelişmeler, 8 aydır ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yaşayan, İş ve Meslek Danışmanlarında beklentiler yönünden bir hayal kırıklığı yaratmıştır.
TALEPLERİMİZ1- İMD’lerin ücret kayıpları acil olarak giderilmeli, İMD’lerin statüleri, kariyer ve liyakat ilkeleri temelinde net bir şekilde ortaya koyulmalı, mağduriyet yaratacak düzenlemelerden kaçınılmalıdır.
2- İMD’lere 5 yıl başka bir kuruma geçme hakkı tanınmamaktadır, bu maddenin biran evvel yasadan çıkarılmalı, Sözleşmelilerin başka illere atanma talebinin önü açılmalı ve kadroya geçen İMD’lerin yer değiştirme talepleri karşılanmalıdır.
3- İMD’lerin görev tanımları, çalışma barışı ve tüm çalışanların iş yükü göz önünde bulundurularak net bir şekilde ortaya koyulmalı, İMD sertifikası olan ve kurumda memur, VHKİ, şef vb. kadrolarda çalışanların İMD kadrolarına geçişini sağlayacak mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır.
4- Bu uygulamalar sonrasında kurumda çalışma barışı bozulmuş, farklı ücret uygulamaları emekçiler arasında rekabet yaratılmıştır. Bu nedenle farklı kadrolar (İMD, VHKİ, şef, memur v. b) arasında ücret adaletini sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. margin-:247. 8pt;
style=margin-:247. 8pt;
MERKEZ YÖNETİM KURULU