MERSİN ŞUBEMİZDEN ALTERNATİF VERGİ HAFTASI KUTLAMASI?

298

kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; float: ; : ct /byk kck/spanbykMersin Şubemiz Vergi Haftası etkinliklerine alternatif bir kutlama gerçekleştirdi.
Maliye ana hizmet binası önünde yapılan basın açıklamasıyla, bazı meslek gruplarından temsilcilere, aldıkları kısıtlı maaşın büyük bir kısmının dolaylı vergilerle geri alınmasına rağmen gösterdikleri gayret ve hayatta kalma mücadelesi için plaket verildi.
Şube Başkanımız Kemal GÖÇMEN’in okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır:
BUMU VERGİ ADALETİ ANLAYIŞINIZ?
Dolaylı Vergiler: Tüm tüketicilerin satın aldıkları mal veya hizmetlerin içinde ödedikleri KDV, ÖTV gibi vergilerdir. Dolaylı vergiler en adaletsiz vergidir. Çünkü vergi adaletinin sağlanabilmesi için az kazanandan az vergi, çok kazanandan çok vergi almak gerekir. Dolaylı vergiler, düzeyi ne olursa olsun tüm tüketiciler aynı miktarda öderler. Aldıkları mal veya hizmetler içindedir. KDV, ÖTV gibi vergiler, asgari ücretliden de , holding patronundan da aynı miktarda alınır. Bir litre benzin yada bir ekmek aldığınızda veya cep telefonu ile konuştuğunuzda sabit gelirli bir tüketicinin ödediği vergi aynıdır. Oysa sabit gelirli bir tüketicinin aylık geliri 870 lira iken holding patronunun aylık geliri 87.000 TL?dir. Dolaylı vergiler, ülkedeki gelir grupları arasındaki uçurumu artırmaktadır.kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 132px; float: ;ct /byk kck/spanbyk
Uygulanan yanlış vergi politikaları, vergide adaleti sağlamamıştır. Bütün dünyada her yıl dolaylı vergilerin payı azalmakta, kazançtan servetten alınan vergi artmaktadır. Ülkemizde ise dolaylı vergilerin vergi gelirleri içerisindeki payı sürekli artmaktadır. 1994 yılında %51.7 olan oran 2000 yılında %59?a 2004 yılında %69?a çıkmış 2005 yılında ise %73?e çıkmış oysa aynı dönemde kar ve kazançtan alınan vergi 1994 yılında %48 iken, 2000 yılında %40, 2004 yılında %30, 2005 yılında ise %25 düşmüştür. Bu %25 çoğu da yine işçi, memur gibi bordo mahkumlarından alınan gelir vergisidir.
Bütün Türkiye?de 2004 yılında tüm serbest meslek sahiplerinin ödediği vergi 1.77 katrilyon ücretlinin ödediği vergi ise 15.7 katrilyondur.
kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 132px; float: ;ct /byk kck/spanbykKamu şirketleri dahil bütün büyük şirketlerin, holdinglerin ödediği vergi ise ücretlinin ancak yarısı kadardır. 8.7 katrilyondur.
Vergi gelirlerinin çoğunu tüketiciler ödemekte ancak tüm zenginlik, servet ve refah ise sabit gelirlinin yarısı kadar bile vergi ödemeyen sermaye sahiplerine şirket, holding patronlarına akmaktadır.
Bir kilo peynire işçi Mehmet?ten de aynı vergi alınmakta, holding sahiplerinden de aynı vergi alınmaktadır.
Adalet bumu? Eşitlik bumu? Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınacak, sisteminiz böylemi işliyor? Bu mu Vergi anlayışınız?