İNSANCA YAŞAM, GÜVENCELİ İŞ, GÜVENLİ GELECEK İÇİN 27 ŞUBAT?TA GREVDEYİZ!

217

kckhtmlbykrnkckheadbykrnkcktitlebykkck/titlebykrnkck/headbykrnkckbodybykrnbykrnkckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; float: ; : 215px; 150px;ct /byk kck/spanbyk10-11-12 Ekim 2012 tarihinde yaptığımız Merkezi Temsilciler Kurulu toplantımızın sonucunda oluşturduğumuz mücadele programımız gereği, Kasım ayı içerisinde Adalet, Maliye, ÇSGB ve Kalkınma Bakanlığının bütçelerinin Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğü günlerde basın açıklamaları yaptık, plan ve bütçe komisyonu üyelerinin tamamına taleplerimizi ilettik.kck/divbykrnbykrn
Aralık ayı içerisinde ek ödemelerimizin ve 2013 yılı itibariyle kaldırılacak olan fazla mesailerin maaşlarımıza dâhil edilmesi talebi ile topladığımız dilekçeleri 20 Aralık 2012 tarihinde yaptığımız yarım gün iş bırakma eylemi ile ilgili bakanlıklara gönderdik…
Yine ülkemizdeki vergi adaletsizliği ve artık verginin emekçileri yoksullaştırmanın en önemli aracı haline geldiğinden hareketle 1 Şubat 2013 tarihinde “Türkiyede Vergi Politikaları” konulu sempozyum gerçekleştirdik.
kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; float: ; : 286px; ct /byk kck/spanbyk
Bu yıl Vergi Haftası 25 Şubat-03 Mart tarihleri arasına denk geldiğinden 27 Şubat 2013 Çarşamba günü ülke genelinde 1 günlük grev kararı almış bulunmaktayız.
kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 286px; float: ;ct /byk kck/spanbykİşkolumuzda bulunan diğer sendikalara eylem süreci ile ilgili yapmış olduğumuz çağrı Türkiye Büro Sen tarafından olumlu karşılanmış olup yapılan değerlendirmelerde eylemin ortaklaştırılması konusunda hemfikir olunmuştur…
Kamu emekçilerinin iş güvencelerinin tartışılmaya başlandığı, performans uygulamalarının dayatıldığı ve il içi / il dışı rotasyon tehditleriyle karşı karşıya olduğumuz bir süreçte 27 Şubat Grevini gerçekleştireceğiz.
Siyasi iktidarı uyarıyoruz iş güvencemizi asla ve asla müzakere konusu yapmayacağız! İnsanca yaşam talebimiz gerçekleşene kadar mücadelemizi yükseltmeye devam edeceğiz…
Tüm Büro Emekçilerini eylemimize güç vermeye davet ediyoruz.kck/divbykrnkckp style=cttext-align: center;İŞ GÜVENCEMİZİ MÜZAKERE ETTİRMEYECEĞİZ!kckp style=cttext-align: ;                                                               ÜCRETTE, VERGİDE ADALET İSTİYORUZ!kckp style=cttext-align: center;KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA, YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİMİZ!kckp style=cttext-align: center; 
kckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; : 286px; float: ;ct /byk kck/spanbykkckspan class=ctgosterctbyk


style=ctborder- 0px; border-style: solid; float: ; : 284px; ct /byk kck/spanbyk