21.05.2012 – KALKINMAL BAKANLIĞI

284

Kalkınma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 2 inci maddesinin 2 inci fıkrası, 20 inci maddesinin 4 üncü fıkrası, 7 inci maddesinin c bendinin 2 numaralı alt bendi, ç bendinin 2 numaralı alt bendi ve f bendinin 2 numaralı alt bendinin hukuka aykırılık nedeniyle iptaline ilişkin dava açılmıştır.