SUSMAK ONAYLAMAKTIR, SUSMAYACAĞIZ, ONAYLAMAYACAĞIZ…!

231

Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndaki Siyasi Kadrolaşmaya yönelik Sendikamızın çabalarına kayıtsız kalan AKP iktidarının bu tutumuna karşı Genel Başkanımızın Basına ve Kamuoyuna yaptığı basın açıklaması metni aşağıdadır.


style=’margin: 5px; float: ;’ ‘100″>
]
BASINA VE KAMUOYUNA
GİB ve SGK için: SÜKUT İKRARDANDIR!
(SUSMAK KABUL ETMEKTİR)
EMEKÇİLER SUSMAYACAK VE ONAYLAMAYACAKTIR!
AKP İktidarının tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında olduğu gibi Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığındaki Kadrolaşma Faaliyetlerinin Baş Döndürücü Bir Süratle Devam Ettiğini Günlerdir Söylüyoruz…
Günlerdir çeşitli Basın Yayın Organlarında ve İnternet Sitelerinde: GİB ve SGK’da yapılan AKP Kadrolaşmasına ilişkin Açıklamalarımız yer alıyor.
Buna rağmen; ne Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, ne de, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığından bu konuya ilişkin olarak ‘Tek Satırlık Bir Açıklama’ dahi yapılmıyor.
Bu durum da gösteriyor ki; ‘Sükut İkrardandır’ yani ‘Susmak Kabul Etmektir’. Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı da, bu konuda ‘Suskunluğunu’ bir türlü bozmuyor. Yani, Sendikamızın yapmış olduğu Açıklamaların ‘Gerçek’ olduğunu ‘Susarak Kabul Ediyorlar’.
Onlar ‘Sükut İkrardandır’ mantığıyla ‘Suskun Kalıp’ olayın ‘Kamuoyunun Gündeminden Düşmesini Bekleseler de’, biz, bir Emek Örgütü olmanın bilinciyle ‘Sesimizi Daha Fazla Yükselteceğiz’. Çünkü ‘Susmak Onaylamaktır’!
Gelir İdaresi Başkanlığı, Ana Muhalefet Partisi CHP tarafından Yürürlüğünün Durdurulması ve İptalinin Sağlanması amacıyla Anayasa Mahkemesine taşınmış olan 6009 sayılı Yasanın 42’nci maddesiyle 5345 sayılı Yasanın 29’uncu maddesine eklenen ‘Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz’ hükmüne dayanarak 13 -24 Eylül 2010 tarihleri arasında yapmış olduğu ‘Sözlü Sınav’ sonucunda, 518 kişi arasından 200 kişiyi Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı olarak atamıştır.
Üstelik, Gelir İdaresi Başkanlığı; bu ‘Sözlü Sınav’ öncesinde 28.08.2010 tarihinde yapılan Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı Sınavının ‘Yazılı’ bölümünde, ‘Sınav Başarı Listesinin Değiştirildiğine Dair İddia ve İtirazları’ ‘Görmezden Gelerek’, ‘Sözlü Sınavları’ 13’24 Eylül 2010 tarihleri arasında tamamlamış, konuya dair ‘İtirazları Sözlü Sınavların Tamamlanmasının Ardından Cevaplandırma Yoluna Gitmiş’tir. Yani; Aklı, Mantığı ve Hukuku Katletmiştir.
13’24 Eylül 2010 tarihleri arasında yapılan ‘Sözlü Sınavlara’ katılan ve ‘Sözlü Sınavda Başarılı Olamadığı Bildirilen’ 318 kişi arasından ‘İtirazda Bulunanlar’ın ‘İtirazları’da, halen Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından ‘Cevaplandırılmamış’tır.
Zaten ‘Cevaplandırılsa da’, ‘İtiraz Edenler Lehine bir Sonuç Çıkması da Mümkün Değil’dir. Çünkü; Anayasa Mahkemesine taşınmış olan Yasal Düzenlemeye dayanılarak ‘Sözlü Sınavlar GİB tarafından Kayıt Altına Alınmamış’tır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yapılan da, Gelir İdaresi Başkanlığında yapılana benzer bir iştir.
Önce Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği değiştirilmiş, Eski Yönetmeliğin 5. Maddesinin 2 ve 3. Sıralarında yer alan Sosyal Güvenlik İl Müdürü ve Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Unvanlarına, Yeni Yönetmeliğin 5. Maddesinde yer verilmeyerek, sadece ve sadece SGK Başkanının Onayı ile SGK İl Müdürü ve SGK İl Müdür Yardımcısı Kadrolarına atanmanın önü açılmış, ardından da, SGK Başkanlığı ve YÖK Üyeliği görevlerine AKP İktidarı tarafından atanan M. Emin ZARARSIZ tarafından, AKP İktidarı tarafından uygun görülen 45 kişi Haksız bir biçimde SGK İl Müdür Yardımcısı Kadrolarına atanmıştır.
45 kişinin SGK İl Müdür Yardımcılığı Kadrosuna Atandığı tarihte Yürürlükte olan Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği de, Sendikamızca Yargıya taşınmış bulunmaktadır.
Yani AKP, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında önce ‘Kadrolaşma Konusunda Önünde Engel’ oluşturan ‘Yasa’ ve ‘Yönetmelik’ Hükümlerini ‘Devre Dışı Bırakmış’, ardından, ‘Yeni’ ‘Yasa’ ve ‘Yönetmelik’ Hükümlerine dayanarak, ‘Yasa’ ve ‘Yönetmelik’lerin ‘Yürürlüklerinin Durdurulması’ ve ‘İptali’ istemiyle, ‘Anayasa Mahkemesi’ ve ‘Danıştay’ nezdinde açılmış olan ‘Davaların Yürütmenin Durdurulmasıyla ilgili Sonuçların bile ortaya çıkmasına izin vermeyecek bir hızla davranarak, kendi Hedefine’ ulaşmıştır.
Sendikamızın bu konuda sürdürmekte olduğu Israrlı Çabalar, CHP MYK Üyesi ve Kırklareli Milletvekili Sayın Av. Turgut DİBEK tarafından da görülmüş ve Başbakan tarafından Cevaplandırılmak üzere TBMM Başkanlığına verilen bir Soru Önergesiyle konu TBMM Gündemine de taşınmıştır.
GİB ve SGK’da yaşanan AKP Kadrolaşmasını Kamuoyunun Gündemine taşıyan tüm Basın Yayın Organlarının ve İnternet Sitelerinin Saygıdeğer Emekçilerine ve Yöneticilerine Teşekkür Ediyor, bu konudaki Israrımızın büyük bir İnançla Sürdürüleceğini bildiriyoruz.
Bilinmelidir ki; bir Emek Örgütü, bir Sınıf Örgütü ve bir Mücadele Örgütü olan Sendikamız BES bu konunun Takipçisi olmaya ve bu AKP Kadrolaşmasını Kamuoyu Gündeminden Düşürmemeye devam edecektir. Çünkü ‘Susmak Onaylamaktır’!

OSMAN BİÇER
(Büro Emekçileri Sendikası Genel Başkanı)